Number of the records: 1  

Endoskopie s multimódovým optickým vláknem

 1. 1.
  SYSNO ASEP0551697
  Document TypeK - Proceedings Paper (Czech. conf.)
  R&D Document TypeConference Paper
  TitleEndoskopie s multimódovým optickým vláknem
  TitleMultimode optical fiber based endoscopy
  Author(s) Jákl, Petr (UPT-D) RID, ORCID, SAI
  Tučková, Tereza (UPT-D) ORCID
  Pikálek, Tomáš (UPT-D) RID, ORCID, SAI
  Stibůrek, Miroslav (UPT-D)
  Ondráčková, Petra (UPT-D)
  Cifuentes, Angel S. (UPT-D) RID, SAI, ORCID
  Šiler, Martin (UPT-D) RID, ORCID, SAI
  Uhlířová, Hana (UPT-D) ORCID, RID
  Traegaardh, Johanna (UPT-D) RID, ORCID, SAI
  Čižmár, Tomáš (UPT-D) RID, ORCID, SAI
  Source TitleLA61. Sborník příspěvků multioborové konference LASER61. - Brno : Ústav přístrojové techniky AV ČR, 2021 / Růžička B. - ISBN 978-80-87441-28-2
  S. 35-36
  Number of pages2 s.
  Publication formPrint - P
  ActionLASER61
  Event date20.10.2021 - 22.10.2021
  VEvent locationLednice
  CountryCZ - Czech Republic
  Event typeCST
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsmicroscopy ; endoscopy ; wavefront shaping
  Subject RIVBH - Optics, Masers, Lasers
  OECD categoryOptics (including laser optics and quantum optics)
  R&D ProjectsEF15_003/0000476 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  ED0017/01/01 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  Institutional supportUPT-D - RVO:68081731
  AnnotationOptická mikroskopie je technikou pro zkoumání mikrosvěta pomocí světelných vln rozptýlených na částicích v prostoru vzorku. V oblasti lékařství, mikrobiologie a neurologie je jejím hlavním nedostatkem malá penetrační hloubka, kdy je velmi obtížné zobrazit struktury zanořené více než přibližně 1 mm do tkáně. Tradiční endoskopy s čočkou či tyčinkou s gradientním profilem indexu lomu (GRIN lens) zasáhnou tkáň v oblasti o průměru jednotek milimetrů, což je problematické u studia nervových tkání in vivo. Alternativou je využít k přenosu obrazu multimódových optických vláken (MMF), jejichž průměr je v nízkých stovkách mikrometrů. Tento přístup ovšem vyžaduje pokročilé tvarování vlnoplochy světla.
  Description in EnglishOptical microscopy is a technique for microworld investigation using light waves scattered on particles in sample space. Its main disadvantage in the area of medicine, microbiology and neurology is its low penetration depth - it is very difficult to image structures deeper than approximately 1 mm inside tissue. Conventional endoscopes use refractive or GRIN lens with cross-section of several milimeters in diameter. Therefore, it is necessary to find less invasive probes to perform imaging in living organisms. Favourable alternative is to use multimode optical fiber probe with 100 micrometer diameter. This approach, however, requires advanced shaping of the wavefront in order to achieve diffraction limited imaging.
  WorkplaceInstitute of Scientific Instruments
  ContactMartina Šillerová, sillerova@ISIBrno.Cz, Tel.: 541 514 178
  Year of Publishing2022
Number of the records: 1