Number of the records: 1  

Makromolekulární konjugáty pro izolaci, imobilizaci a vizualizaci proteinů

 1. 1.
  SYSNO ASEP0543370
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleMakromolekulární konjugáty pro izolaci, imobilizaci a vizualizaci proteinů
  TitleMacromolecular conjugates for protein isolation, immobilization and visualization
  Author(s) Šácha, Pavel (UOCHB-X) RID, ORCID
  Konvalinka, Jan (UOCHB-X) RID, ORCID
  Schimer, Jiří (UOCHB-X) RID, ORCID
  Knedlík, Tomáš (UOCHB-X) RID, ORCID
  Šubr, Vladimír (UMCH-V) RID, ORCID
  Ulbrich, Karel (UMCH-V) RID
  Strohalm, Jiří (UMCH-V)
  Year of issue2021
  Possible third party use of the resultA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Royalty requestedA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.308742
  Date of the patent acceptance11.03.2021
  Name of the patent ownerÚstav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. - Univerzita Karlova v Praze
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useB - Patent je využíván na základě uzavřené licenční smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem
  Languagecze - Czech
  Keywordsantibody mimetics ; polymer ; His tag
  OECD categoryBiochemistry and molecular biology
  R&D ProjectsGA16-02938S GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  LO1302 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  NV15-31379A GA MZd - Ministry of Health (MZ)
  Institutional supportUOCHB-X - RVO:61388963 ; UMCH-V - RVO:61389013
  AnnotationŘešení poskytuje makromolekulární konjugát pro selektivní interakci s proteiny, který obsahuje syntetický kopolymer, na nějž je kovalentní vazbou připojena alespoň jedna vazebná skupina a alespoň jedna další skupina vybraná z afinitní kotvy a reportérové skupiny. Makromolekulární konjugát je vhodný zejména pro identifikaci, vizualizaci, kvantifikaci nebo izolaci proteinů a/nebo buněk in vitro.
  Description in EnglishThe solution provides a macromolecular conjugate for selective interaction with proteins, which comprises a synthetic copolymer to which at least one linking group is attached by a covalent bond and at least one additional group selected from an affinity anchor and a reporter group. The macromolecular conjugate is particularly suitable for identifying, visualizing, quantifying or isolating proteins and / or cells in vitro.
  WorkplaceInstitute of Organic Chemistry and Biochemistry
  Contactasep@uochb.cas.cz ; Kateřina Šperková, Tel.: 232 002 584 ; Viktorie Chládková, Tel.: 232 002 434
  Year of Publishing2022
  Electronic addresshttps://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/308/308742.pdf
Number of the records: 1