Number of the records: 1  

Kompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů

 1. 1.
  SYSNO ASEP0540870
  Document TypeL - Prototype, Functional Specimen
  R&D Document TypePrototype, Functional Specimen
  RIV SubspeciesFunctional Specimen
  TitleKompozitní nanosorbent syntetizovaný na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů
  TitleComposite nanosorbent based on alkali titanate and recyclable waste
  Author(s) Szatmáry, L. (CZ)
  Šubrt, Jan (UACH-T) SAI, RID
  Motlochová, Monika (UACH-T) SAI, RID, ORCID
  Pližingrová, Eva (UACH-T) SAI, ORCID
  Šuhájek, M. (CZ)
  Salačová, P. (CZ)
  Year of issue2020
  Int.CodeTAČR 2402/2020/1
  Technical parametersFunkční vzorek se týká přípravy kompozitního sorbentu a jeho použití jako sorbentu pro záchyt radionuklidů cesia, stroncia, europia a kobaltu, popřípadě uranu.
  Economic parametersMateriál připravený ekonomicky výhodným a reprodukovatelným způsobem, důležitý pro další výzkum a vývoj z hlediska jeho použití pro aplikace.
  Owner NameÚACH AV ČR, v. v. i. - ÚJV Řež, a. s.
  Registration Number of the result owner61388980 - 46356088
  Applied result category by the cost of its creationA - Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
  License fee feeN - Poskytovatel licence nepožaduje licenční poplatek
  Internal identification code of the product assigned by its creator, Regulation no.,TAČR 2402/2020/1
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordssorption ; radionuclides ; decontamination ; waste ; nanomaterials ; environment
  Subject RIVCA - Inorganic Chemistry
  OBOR OECDInorganic and nuclear chemistry
  R&D ProjectsTH02020110 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  Institutional supportUACH-T - RVO:61388980
  AnnotationFunkční vzorek kompozitního nanosorbentu syntetizovaného na bázi alkalického titanátu a recyklovatelných odpadů.
  Description in EnglishFunctional sample composite nanosorbent prepared from alkali titanate and wooden waste.
  WorkplaceInstitute of Inorganic Chemistry
  ContactJana Kroneislová, krone@iic.cas.cz, Tel.: 311 236 931
  Year of Publishing2021
Number of the records: 1