Number of the records: 1  

Optimalizace procesu koagulace na úpravně vody Březová

 1. 1.
  SYSNO ASEP0536851
  Document TypeV - Research Report
  R&D Document TypeV - Research Report
  TitleOptimalizace procesu koagulace na úpravně vody Březová
  TitleOptimization of the coagulation process at the Březová water treatment plant
  Author(s) Pivokonský, Martin (UH-J) SAI, ORCID, RID
  Čermáková, Lenka (UH-J) RID, ORCID, SAI
  Prokopová, Michaela (UH-J) ORCID, RID, SAI
  Pivokonská, Lenka (UH-J) SAI, ORCID, RID
  Issue dataPraha: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, 2020
  Number of pages32 s.
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordswater treatment ; coagulation ; flocculation
  Subject RIVDJ - Water Pollution ; Quality
  OECD categoryEnvironmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Institutional supportUH-J - RVO:67985874
  AnnotationPředložená zpráva se zabývá popisem kvality surové vody zaměřujícím se především na charakter obsažených organických látek, dále pak komplexním zhodnocením provozní účinnosti stávající agregace a laboratorní optimalizací provozních parametrů koagulace – především dávkou koagulačního činidla a hodnotou reakčního pH. Koagulaci v kombinaci se sedimentací a pískovou filtrací je nutné chápat nejen jako první stupeň úpravy vody před ultrafiltrací, ale také jako ochranu samotných membrán před jejich zanášením především makromolekulárními organickými látkami. Z tohoto pohledu je nutné provozovat koagulaci s následnou separací agregátů s maximálně možnou účinností.
  Description in EnglishThe presented report deals with the description of raw water quality focusing mainly on the nature of the contained organic substances, then a comprehensive evaluation of the operational efficiency of existing aggregation and laboratory optimization of coagulation operating parameters - especially the dose of coagulant and reaction pH. Coagulation in combination with sedimentation and sand filtration must be understood not only as the first stage of water treatment before ultrafiltration, but also as protection of the membranes themselves from their clogging, especially by macromolecular organic substances. From this point of view, it is necessary to operate coagulation with subsequent separation of aggregates with the maximum possible efficiency.
  WorkplaceInstitute of Hydrodynamics
  ContactSoňa Hnilicová, hnilicova@ih.cas.cz, Tel.: 233 109 003
  Year of Publishing2021
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.