Number of the records: 1  

Optimalizace procesu koagulace/flokulace a návrh technologie míchaní - Úpravna vody Milence

 1. 1.
  SYSNO ASEP0536231
  Document TypeV - Research Report
  R&D Document TypeV - Research Report
  TitleOptimalizace procesu koagulace/flokulace a návrh technologie míchaní - Úpravna vody Milence
  TitleOptimization of coagulation/flocculation process and design of mixing technology - Water treatment plant Milence
  Author(s) Pivokonský, Martin (UH-J) SAI, ORCID, RID
  Čermáková, Lenka (UH-J) RID, ORCID, SAI
  Novotná, Kateřina (UH-J) SAI, ORCID, RID
  Pivokonská, Lenka (UH-J) SAI, ORCID, RID
  Issue dataPraha: Čevak, a. s., 2020
  Number of pages40 s.
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordswater treatment ; coagulation ; flocculation
  Subject RIVDJ - Water Pollution ; Quality
  OECD categoryEnvironmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Institutional supportUH-J - RVO:67985874
  AnnotationPředložená zpráva se zabývá popisem kvality surové vody zaměřujícím se především na charakter obsažených organických látek, dále pak komplexním zhodnocením provozní účinnosti stávající agregace, laboratorní optimalizací provozních parametrů koagulace – především typem a dávkou koagulačního činidla a hodnotou reakčního pH, laboratorní optimalizací provozních parametrů flokulace (agregace) – dobou a intenzitou míchání. Závěrečná kapitola je věnována návrhu technického řešení agregace (míchaní a tvorby suspenze) přímo v provozu ÚV Milence.
  Description in EnglishThe presented report deals with the description of raw water quality focusing mainly on the nature of organic matter, then comprehensive evaluation of operational efficiency of existing aggregation, laboratory optimization of coagulation operating parameters - especially type and dose of coagulant and reaction pH, laboratory optimization of flocculation operating parameters) - mixing time and intensity. The final chapter is devoted to the design of a technical solution for aggregation (mixing and slurry formation) directly in the operation of ÚV Milence.
  WorkplaceInstitute of Hydrodynamics
  ContactSoňa Hnilicová, hnilicova@ih.cas.cz, Tel.: 233 109 003
  Year of Publishing2021
Number of the records: 1