Number of the records: 1  

Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů

 1. 1.
  SYSNO ASEP0524050
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleMobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů
  TitleMobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms on the surface of materials
  Author(s) Maršálek, Blahoslav (BU-J) RID, ORCID
  Klečka, Jan (BU-J)
  Zezulka, Štěpán (BU-J) ORCID
  Maršálková, Eliška (BU-J)
  Year of issue2019
  Publication formPrint - P
  Possible third party use of the resultP - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  Royalty requestedZ - Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.308044
  Date of the patent acceptance02.10.2019
  Name of the patent ownerBotanický ústav AV ČR v. v. i.
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Languagecze - Czech
  Keywordsbiodegradation ; microorganism ; detection
  Subject RIVAL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  OECD categoryHistory (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  R&D ProjectsDG16P02M041 GA MK - Ministry of Culture (MK)
  AnnotationPředmětem vynálezu je mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů, zejména plísní, bakterií, řas, sinic, mechů a lišejníků, na povrchu materiálů zahrnující zdroj excitačního záření pro excitaci detekovaného povrchu materiálu a kameru pro fluorescenční snímání excitovaného povrchu materiálu opatřenou paměťovým modulem pro ukládání snímků z kamery, jehož podstata spočívá v tom, že dále zahrnuje excitační optickou komoru s otvorem pro umístění na detekovaný povrch materiálu, ve které jsou uzavřeny soustava zdrojů excitačního záření, kamera, soustava optických emisních filtrů posuvných jednotlivě do zorného pole kamery a propouštějících vlnové délky odpovídající fluorescenčním signálům vyvolaným excitačním zářením zdrojů excitačního záření a charakteristickým pro jednotlivé skupiny organismů a řadič emisních filtrů pro posun optických emisních filtrů do zorného pole kamery.
  Description in EnglishThe invention is a mobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms, in particular fungi, bacteria, algae, cyanobacteria, mosses and lichens, on a material surface comprising an excitation radiation source for excitation of the detected material surface equipped with memory module for storing images from the camera, based on the fact that it contains an excitation optical chamber with an aperture for positioning on the detected surface of the material in which the array of excitation radiation sources is enclosed, a camera, an array of optical emission filters movable individually into the camera's field of view and transmitting wavelengths corresponding to the fluorescence signals called by excitation radiation sources and characteristic of individual groups of organisms and an emission filter controller for shifting the optical emission filters into the field of view of the camera.
  WorkplaceInstitute of Botany
  ContactMartina Bartošová, martina.bartosova@ibot.cas.cz, ibot@ibot.cas.cz, Tel.: 271 015 242 ; Marie Jakšová, marie.jaksova@ibot.cas.cz, Tel.: 384 721 156-8
  Year of Publishing2020
  Electronic addresshttps://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2019-459&plang=CS
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.