Number of the records: 1  

Lyofilizovaný přípravek k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění

 1. 1.
  SYSNO ASEP0519681
  Document TypeP1 - Utility model, Industrial Design
  R&D Document TypeResults of legal proteciton (Utility Model , Industrial Design)
  RIV SubspeciesUžitný vzor
  TitleLyofilizovaný přípravek k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění
  TitleLyophilized preparation for the treatment of inflammatory and degenerative diseases
  Author(s) Čejková, Jitka (UEM-P) RID
  Vacková, Irena (UEM-P)
  Year of issue2019
  Name of the patent ownerÚstav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
  AdressVídeňská 1083, 142 00 Praha 4, Krč, Česká republika
  Date of the utility model acceptance12.03.2019
  Utility model number32666
  Licence feeA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Use by another entityA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Languagecze - Czech
  Keywordstrehalose ; freeze-drying ; conditioned medium ; mesenchymal stem cells
  Subject RIVEI - Biotechnology ; Bionics
  OECD categoryBiomaterials (as related to medical implants, devices, sensors)
  R&D ProjectsTG01010135 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  LM2015064 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  Institutional supportUEM-P - RVO:68378041
  AnnotationKultivace mesenchymálních buněk v kombinaci s trehalózou zlepšuje terapeutické vlastnosti lyofilizovaného kondiciovaného média z nich vytvořeného pro léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění a zároveň zabraňuje denaturaci a inaktivaci proteinů v lyofilizovaném produktu. Tento účinek se přičítá tomu, že trehalóza je během kultivace přijímána buňkami endocytózou, což ovlivňuje vlastnosti buněk kultivovaných v médiu s trehalózou a tyto buňky produkují médium s lepšími antioxidačními a protizánětlivými faktory. Zároveň může trehalóza přítomná v kondiciovaném médiu plnit protektivní funkci pro proteiny a další složky. Podstata lyofilizovaného přípravku k léčení zánětlivých a degenerativních onemocnění podle tohoto technického řešení spočívá v tom, že sestává z lyofilizovaného kultivačního média, to znamená ze složek kultivačního média zbavených vody lyofilizací, a sekrečních produktů.
  Description in EnglishCultivation of mesenchymal cells in combination with trehalose improves the therapeutic properties of lyophilized conditioned media derived from them for the treatment of inflammatory and degenerative diseases and simultaneously prevents denaturation and inactivation of proteins in the lyophilized product. This effect is probably due to the fact that trehalose is taken up by cell endocytosis during cultivation, which affects the properties of cells cultured with trehalose and these cells produce a medium with better antioxidant and anti-inflammatory factors. Trehalose present in the conditioned medium may also have a protective function for proteins and other media components. The preparation for the treatment of inflammatory and degenerative diseases according to the present technical solution consists of a lyophilized culture medium, i.e., components of the culture medium and secretory products free of water.
  WorkplaceInstitute of Experimental Medicine
  ContactLenka Koželská, lenka.kozelska@iem.cas.cz, Tel.: 241 062 218, 296 442 218
  Year of Publishing2020
  Electronic addresshttps://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0032/uv032666.pdf
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.