Number of the records: 1  

Letní škola klasických studií: Evropská civilizace a příroda /27./

 1. 1.
  SYSNO ASEP0510649
  Document TypeU - Organizing Conference, Workshop, Exhibition
  R&D Document TypeW - Uspořádání workshopu
  R&D Document TypeNení vybrán druh dokumentu
  TitleLetní škola klasických studií: Evropská civilizace a příroda /27./
  TitleSummer School of Classical Studies: European Civilization and Nature /27./
  Author(s) Sarkissian, Alena (FLU-F) ORCID, RID, SAI
  Poláčková, Eliška (FLU-F) ORCID
  Nývlt, Pavel (FLU-F) RID, ORCID, SAI
  Event typeW - Workshop
  Event date29.06.2019 - 03.07.2019
  VEvent locationKutná Hora
  CountryCZ - Czech Republic
  Event typeCST
  Total number of participants65
  Number of foreign participants0
  Languagecze - Czech
  KeywordsClassical studies ; reception studies ; history of science ; ecology
  Subject RIVAJ - Letters, Mass-media, Audiovision
  OECD categorySpecific languages
  Institutional supportFLU-F - RVO:67985955
  AnnotationJednou z daností, s nimiž se civilizace od počátků vyrovnává, je zakotvení lidské společnosti v přírodních podmínkách. Ty utvářely evropskou kulturu a společnost a staly se významným zdrojem zdrojem inspirace pro literaturu, výtvarná umění a pro nauky od lékařství až po věštectví. Neméně důležité bylo, že představovaly pramen bohatství, ale zároveň i původ hrozeb, které mohly i zničit celé státy. Všechny tyto aspekty se během celých dějin promítaly i do fungování evropských států a jejich nazírání současníky i dnešními badateli. Prezentaci této problematiky považujeme za cenný příspěvek k diskusi o roli státu v evropských dějinách.
  Description in EnglishOne of the factors civilization has been dealing with since its origins is the anchoring of human society in its natural conditions. They have shaped European culture and society and have become an important source of inspiration for literature, fine arts and science ranging from medicine to divination. No less importantly, they were a source of wealth, but also the origin of threats that could even destroy entire states. Throughout history, all these aspects have been reflected in the working of European states and their perception by contemporaries and today’s researchers. We consider the presentation of this issue a valuable contribution to the discussion on the role of the state in European history.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactChlumská Simona, chlumska@flu.cas.cz ; Tichá Zuzana, asep@flu.cas.cz Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2020
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.