Number of the records: 1  

Způsob separace enantiomerů substituovaných [n]helicenů.

 1. 1.
  SYSNO ASEP0504621
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleZpůsob separace enantiomerů substituovaných [n]helicenů.
  TitleMethod of Separating Enantiomers of Substituted [n]Helicenes.
  Author(s) Jakubec, Martin (UCHP-M) ORCID, SAI
  Žádný, Jaroslav (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Storch, Jan (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Velíšek, Petr (UCHP-M) RID, SAI
  Vokál, J. (CZ)
  Year of issue2019
  Publication formPrint - P
  Possible third party use of the resultA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Royalty requestedA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.307790
  Date of the patent acceptance27.03.2019
  Name of the patent ownerÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - Lach-Ner,s.r.o.
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Languagecze - Czech
  Keywordsseparating enantiomers ; helicenes ; diastereomers
  Subject RIVCC - Organic Chemistry
  OBOR OECDOrganic chemistry
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  AnnotationZpůsob separace enantiomerů substituovaných [n]helicenů, kde n = 6,7, vyznačený tím, že obsahuje následující kroky: a) substituent R výchozího substituovaného [n]helicenu, kde n = 6,7, obecného vzorce I se podrobí reakci s chirální sloučeninou, b) chromatografická separace výsledných diastereomerů,c) uvolnění výchozího substituovaného helicenu z rozdělených diastereomerů odstraněním funkčních skupin vzniklých reakcí s chirální sloučeninou.
  Description in EnglishA method of separating enantiomers of substituted [n] helicenes, where n = 6.7, comprising the following steps:
  a) the substituent R of the initial substituted [n] helicene, where general formula I n = 6.7 is reacted with a chiral compound,
  b) chromatographic separation of the resulting diastereomers,
  c) releasing the starting substituted helicene from the resolved diastereomers by removing the functional groups formed by the reaction with the chiral compound.
  WorkplaceInstitute of Chemical Process Fundamentals
  ContactEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Year of Publishing2020
  Electronic addresshttps://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/307/307790.pdf
Number of the records: 1