Number of the records: 1  

Ověřená technologie popisující postup biorafinace žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).

 1. 1.
  SYSNO ASEP0502117
  Document TypeZ - Pilot plant, Verified Technology, Plant Breed/Variety
  R&D Document TypePilot Plant, Verified Technology, Plant Breed/Variety
  RIV SubspeciesOvěřená technologie
  TitleOvěřená technologie popisující postup biorafinace žlutorohu jeřábovitého (Xanthoxeras sorbifolium).
  TitleVerified technology describing the process of bio-refining of Xanthoxeras sorbifolium.
  Author(s) Hanika, Jiří (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Šabata, Stanislav (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Rousková, Milena (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Maléterová, Ywetta (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Šolcová, Olga (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Kaštánek, P. (CZ)
  Kronusová, O. (CZ)
  Vosátka, Miroslav (BU-J) RID, ORCID
  Svátek, A. (CZ)
  Year of issue2018
  Int.CodeBiorafinace semen žlutorohu jeřábovitého
  Technical parametersSemena žlutorohu byla drcena, odděleny slupky a jadérka byla podrobena extrakci různými typy rozpouštědel: hexan, etanol, chloroform a izopropylalkohol, metanol. V extraktech byl stanoven obsah vyextrahovaného oleje a dále zastoupení mastných kyselin v extrahovaném oleji. Byly získány vzorky, nezbytné pro stanovení distribuce mastných kyselin v semenech žlutorohu a posouzeny možnosti využití tohoto zdroje netradičních esenciálních mastných kyselin pro různé účely, jako nutraceutika. Dále byly také testovány biologické aktivity získané lipidické složky.
  Economic parametersPopsanou technologií lze zajistit extrakci semen žlutorohu jeřábovitého za vzniku nutraceutika.
  Owner NameÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - EcoFuel Laboratories, s.r.o. - Botanický ústav AV ČR, v. v. i. - Briklis s.r.o
  Registration Number of the result owner67985858 - 28973852 - 67985939 - 43833497
  Applied result category by the cost of its creationA - Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
  Possible third party use of the resultA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Internal identification code of the product assigned by its creator, Regulation no.,130/2002 Sb.
  Licence feeA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsbiorafination ; seeds ; xanthoxeras sorbifolium
  Subject RIVCI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  OECD categoryChemical process engineering
  Subject RIV - cooperationInstitute of Botany - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  R&D ProjectsTE01020080 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858 ; BU-J - RVO:67985939
  AnnotationOlej získaný přímou extrakcí semen Xanthoceras sorbifolium je zdrojem neobvyklých mastných kyselin. Nejvyšší výtěžek lze dosáhnout za použití chloroformu (68,9%) jako rozpouštědla. Srovnatelný výsledek byl dosažen směsí n-hexan / ethanol (2/1, 68,1%), která je ekologičtější. Získaný olej obsahuje 63% mastných kyselin, zvláště kyseliny 24:1, 24% lignocerické, 20% eicosadienové, eicosenoické 20: 1, linoleové 18:2, 18:3 a 18:1 kyseliny olejové. Nežádoucí kyselina eruková 22:1, která má toxické účinky na srdce, je obsažena pouze v methanolickém extraktu. V méně polárním systému extrakce nebyl zjištěn. Byl ověřen postup lisování na průmyslových zařízeních s vysokým výtěžkem (55%) po oddělení zbytkových nečistot sedimentací. Zbytky po lisování – extrudát – má potenciální využití jako složka krmiv vzhledem ke zbytkovému obsahu oleje. Vylisovaný olej byl testován na vybrané biologické aktivity. Antimikrobiální aktivita a antioxidační aktivita nebyla prokázána. Pozitivního výsledku bylo dosaženo při stanovení nádorové cytotoxicity u semen i výlisků žlutorohu. Pozitivní výsledky byly prokázány také u testů imunomodulační aktivity, která byla stanovena u semen žlutorohu, nikoliv u extrudátu.
  Description in EnglishOil obtained by direct extraction of seeds of Xanthoceras sorbifolium is a source of unusual fatty acids. The highest yield can be achieved using chloroform (68.9%) as the solvent. A comparable result was obtained with n-hexane / ethanol (2/1, 68.1%), which is more environmentally friendly. The oil obtained contains 63% fatty acids, in particular 24:1, 24% lignoceric, 20% eicosadienic, eicosenoic 20:1, linoleic 18:2, 18:3 and 18:1 oleic acids. Adverse erucic acid 22:1, which has toxic effects on the heart, is only contained in methanol extract. In the less polar system of extraction it was not detected. The pressing process was verified on industrial plant with high yield (55%) after separation of residual impurities by sedimentation. After molding, the extrudate is potentially used as a component of feed with respect to the residual oil content. The cast oil was tested for selected biological activities. Antimicrobial activity and antioxidant activity have not been demonstrated. A positive result was obtained in the determination of tumor cytotoxicity in both the seeds and the extracts. Positive results have also been demonstrated in immunomodulatory activity assays, which was determined in seed but not in extrudate.
  WorkplaceInstitute of Chemical Process Fundamentals
  ContactEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Year of Publishing2019
Number of the records: 1