Number of the records: 1  

Osvětlovací zařízení pro kultivaci řas na pevném médiu

 1. 1.
  SYSNO ASEP0499632
  Document TypeL - Prototype, Functional Specimen
  R&D Document TypePrototype, Functional Specimen
  RIV SubspeciesFunctional Specimen
  TitleOsvětlovací zařízení pro kultivaci řas na pevném médiu
  TitleLighting panel for algae cultivation on agar
  Author(s) Bišová, Kateřina (MBU-M) RID
  Zachleder, Vilém (MBU-M) ORCID
  Year of issue2018
  Int.CodeG-MBÚ-2018-04
  Technical parametersSvětelný panel: 600 x 600 mm, výška panelu s podstavcem 8 cm
  Economic parametersOsvětlovací zařízení pro kultivaci řas umožňuje reprodukovatelnou kultivaci řas na pevném médiu. Osvětlení je homogenní a umožňuje rychlý nárůst řasových kultur na pevném médiu. Jednotlivé kultivační panely jsou stohovatelné a šetří tak prostor vyhrazený pro kultivaci na miskách.
  Owner NameMikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  Registration Number of the result owner61388971
  Applied result category by the cost of its creationA - Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
  License fee feeA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Internal identification code of the product assigned by its creator, Regulation no.,není
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsautotrophic cultivation ; optimal illumination of culture ; fast growth
  Subject RIVEE - Microbiology, Virology
  OECD categoryMicrobiology
  R&D ProjectsED2.1.00/03.0110 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  LO1416 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  Institutional supportMBU-M - RVO:61388971
  AnnotationPři kultivaci zelených řas je světlo jedním z klíčových limitujících faktorů. Při rutinní kultivaci a udržování kultur jsou řasové kultury pěstovány na pevném médiu na agarových plotnách. Stejně jsou udržovány i řasové kultury, které vznikly po mutagenezi, jako knihovna jednotlivých mutantů. V průběhu testování fenotypu mutantů je nezbytné kultivovat souběžně velké množství řasových kultur jak na pevném médiu, tak v malých objemech tekutého média v mikrotitračních destičkách. Tento způsob kultivace vyžaduje definované podmínky jako je rovnoměrný zdroj světla a stálá teplota a zároveň je potenciálně limitován prostorem pro kultivaci. Jednou z možností řešení je stohovat na sebe větší počet rovnoměrných zdrojů světla, které zároveň produkují jen minimální množství tepla. Ideálním řešením se proto jeví tenké LED panely, které splňují všechny tyto požadavky.

  Navržený systém umožňuje:
  1. Současnou kultivaci vysokého počtu agarových ploten
  2. Kultivaci řas v mikrotitračních destičkách
  3. Rychlý nárůst kultur
  4. Úsporu prostoru na kultivaci díky stohovatelnosti světelných panelů
  Description in EnglishLight is one of the key limiting factors in green algae cultivation. During routine sub-culturing and culture maintenance, algal cultures are grown on solid media on agar plates. Similarly, algal cultures generated by mutagenesis are maintained as libraries of individual mutants. During the testing of the mutant phenotype, it is necessary to cultivate simultaneously a large number of algal cultures both on solid medium and in small volumes of liquid medium in microtiter plates. Such cultivation requires defined conditions such as an uniform light source and a constant temperature while being potentially space limited. One option is to stack a number of uniform light sources, which at the same time produce only a minimal amount of heat. The ideal solution are thin LED panels that meet all these requirements.

  The proposed system allows:
  1. The simultaneous cultivation of a high number of agar plates
  2. Cultivation of algae in microtiter plates
  3. Rapid growth of cultures
  4. Space saving due to stackability of light panels

  WorkplaceInstitute of Microbiology
  ContactEliška Spurná, eliska.spurna@biomed.cas.cz, Tel.: 241 062 231
  Year of Publishing2019
  Electronic addresshttps://www.alga.cz/c-544-vysledky-vav.html
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.