Number of the records: 1  

Ichtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017

 1. 1.
  SYSNO ASEP0499067
  Document TypeV - Research Report
  R&D Document TypeV - Research Report
  TitleIchtyologický průzkum stavu třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov v roce 2017
  TitleAssessment of asp reproductive population in Švihov Reservoir in 2017
  Author(s) Šmejkal, Marek (BC-A) RID, ORCID
  Blabolil, Petr (BC-A) RID, ORCID
  Bartoň, Daniel (BC-A)
  Kolařík, T. (CZ)
  Soukalová, Kateřina (BC-A)
  Děd, Vilém (BC-A)
  Boborová, K. (CZ)
  Michalička, P. (CZ)
  Zemanová, Z. (CZ)
  Kočvara, Luboš (BC-A)
  Duras, J. (CZ)
  Kubečka, Jan (BC-A) RID, ORCID
  Issue dataČeské Budějovice České Budějovice: Povodí Vltavy, s. p., 2018
  Number of pages26 s.
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsasp ; fish reproduction ; water management
  Subject RIVEH - Ecology, Behaviour
  OBOR OECDMarine biology, freshwater biology, limnology
  Next sourceneveřejné zdroje
  AnnotationCílem práce bylo odlovení části třecího hejna hlubinným elektrickým agregátem a označení ulovených jedinců bolena dravého individuálními čipovými značkami (PIT-tagy). Na základě značení byl proveden odhad početnosti třecího hejna bolena dravého v nádrži Švihov pomocí metody mark-recapture. Dále jsme stanovili meziročních délkové a hmotnostní přírůstky pohlavně dospělých jedinců. Značení jedinci byli monitorováni pomocí pasivní telemetrie na přítoku nádrže Švihov.
  Description in EnglishThe aim of the contract was to capture reproducing asp by electrofishing and tag fish individually using individual marking technique (PIT-tags). Estimate of asp reproductive population in the Švihov Reservoir was performed on the basis of mark-recapture methods. Furthermore, the length and weight increments were computed for recaptured asp individuals. Tagged individuals were monitored using passive telemetry systems on the tributary of Švihov Reservoir.
  WorkplaceBiology Centre (since 2006)
  ContactVáclava Lavičková, lavickova@hbu.cas.cz, Tel.: 387 775 889
  Year of Publishing2019
Number of the records: 1