Number of the records: 1  

Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná

 1. 1.
  SYSNO ASEP0497205
  Document TypeV - Research Report
  R&D Document TypeO - Ostatní
  TitleZískání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná
  TitleObtaining data from the deep horizons of the Rožná Mine
  Author(s) Bukovská, Z. (CZ)
  Bohdálek, P. (CZ)
  Buda, J. (CZ)
  Dobeš, P. (CZ)
  Filipský, D. (CZ)
  Franěk, J. (CZ)
  Havlová, V. (CZ)
  Chabr, T. (CZ)
  Knés, I. (CZ)
  Kryl, J. (CZ)
  Kříbek, B. (CZ)
  Laufek, F. (CZ)
  Leichmann, J. (CZ)
  Navrátil, P. (CZ)
  Pořádek, P. (CZ)
  Rosendorf, T. (CZ)
  Soejono, I. (CZ)
  Sosna, K. (CZ)
  Souček, Kamil (UGN-S) RID, ORCID
  Šustková, E. (CZ)
  Švagera, O. (CZ)
  Vavro, Leona (UGN-S) RID
  Vavro, Martin (UGN-S) RID, ORCID
  Veselovský, F. (CZ)
  Waclawik, Petr (UGN-S) RID
  Zuna, M. (CZ)
  Number of authors26
  Issue dataPraha: SÚRAO, 2018
  Number of pages68 s.
  Publication formMedium - C
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsdeep horizons ; Rožná Mine ; physical-mechanical properties of rocks
  Subject RIVDH - Mining, incl. Coal Mining
  OECD categoryGeology
  Next sourceNon-public resources
  AnnotationTato zpráva shrnuje práce a dílčí výsledky provedené v rámci veřejné zakázky Získání dat
  z hlubokých horizontů dolu Rožná v první etapě třetího a čtvrtého dílčího plnění od února do
  listopadu 2018. Jedná se zejména o technické práce (provedení vrtů, zpřístupnění chodeb),
  dále seismická měření, odběr vzorků pro laboratorní analýzy (fyzikálně mechanické vlastnosti
  hornin, zlomové výplně, ložisková revalidace), strukturní charakterizace horninového
  prostředí, dále analytické práce na všech odebraných vzorcích. Souběžně s těmito pracemi
  probíhá příprava 3D modelů, zejména příprava dat pro tvorbu modelů.
  Description in EnglishThis report summarizes the work and partial results made under the Public Procurement Obtaining Data from the deep horizons of the Rožná Mine in the first phase of the third and fourth subdivisions from February to November 2018. These are in particular technical works (boreholes, access to corridors),seismic measurements, sampling for laboratory analysis (physical-mechanical properties of rocks, breakage fills, bearing revalidation), structural characterization of the rockanalytical work on all samples taken. Parallel to these works3D models are being prepared, especially data preparation for modeling.
  WorkplaceInstitute of Geonics
  ContactLucie Gurková, lucie.gurkova@ugn.cas.cz, Tel.: 596 979 354
  Year of Publishing2019
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.