Number of the records: 1  

Velká Morava a Přemyslovský stát v kulturní identitě Čechů, Moravanů a Slováků

 1. 1.
  SYSNO ASEP0496297
  Document TypeA - Abstract
  R&D Document TypeThe record was not marked in the RIV
  R&D Document TypeNení vybrán druh dokumentu
  TitleVelká Morava a Přemyslovský stát v kulturní identitě Čechů, Moravanů a Slováků
  TitleGreat Moravia and Přemyslid state in the cultural identity of Czechs, Moravians and Slovaks
  Author(s) Maříková-Kubková, Jana (ARU-G) RID, SAI
  Number of authors1
  Source TitleMezioborová konference Na prahu nové doby 26. 10. 2018 - 29. 10. 2018. Anotace příspěvků. - Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2018
  S. 31-32
  Number of pages2 s.
  Publication formOnline - E
  ActionNa prahu nové doby. Mezioborová konference o počátcích Československé republiky
  Event date26.10.2018 - 29.10.2018
  VEvent locationPraha
  CountryCZ - Czech Republic
  Event typeEUR
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordscultural identity ; Great Moravia ; Přemyslid state
  Subject RIVAC - Archeology, Anthropology, Ethnology
  OECD categoryArchaeology
  Institutional supportARU-G - RVO:67985912
  AnnotationNa počátku 21. století by se mohlo zdát, že období raného středověku již dávno ztratilo na aktuálnosti. Opak je ale pravdou. Dodnes se jedná o určující období pro tvorbu identity evropských zemí, bývalé Československo a jeho nástupnické republiky nevyjímaje. Přednáška se zabývala rolí interpretace raného středověku v období po 1. a 2. světové válce.
  Description in EnglishAt the beginning of the 21st century it might seem that the early Middle Ages had long since been lost to the topicality. But the opposite is true. To date, it is a decisive period for the creation of the identity of European countries, including former Czechoslovakia and its successor republics. The lecture dealt with the role of the interpretation of the early Middle Ages in the period after World War I and World War II.
  WorkplaceInstitute of Archaeology (Prague)
  ContactLada Šlesingerová, slesingerova@arup.cas.cz, Tel.: 257 014 412
  Year of Publishing2019
Number of the records: 1