Number of the records: 1  

Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století

 1. 1.
  SYSNO ASEP0487746
  Document TypeM - Monograph Chapter
  R&D Document TypeMonograph Chapter
  TitleVidžajanagar: budování legitimity státní moci ve středověkém multikulturním světě
  TitleVijayanagar: state building and legitimacy in medieval multicultural world
  Author(s) Strnad, Jaroslav (OU-W) RID, SAI, ORCID
  Number of authors1
  Source TitleJedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. - Praha : Academia, 2017 / Beránek O. ; Cermanová P. ; Hrubý J. - ISBN 978-80-200-2738-2
  Pagess. 412-451
  Number of pages40 s.
  Number of pages824
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordslegitimacy ; state power ; Middle Ages ; India ; Vijayanagar
  Subject RIVAB - History
  OBOR OECDHistory (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Institutional supportOU-W - RVO:68378009
  AnnotationKapitola postihuje logiku geneze státních útvarů v ekologickém a kulturním kontextu poloostrovní Indie v období vrcholného středověku, popisuje střet existujících státních struktur s expandujícím islamizovaným impériem dillíského sultanátu a od něj se odvíjející rekonfiguraci regionálních mezistátních vztahů i vnitřních mocenských struktur států nově vzniklých v důsledku tohoto konfliktu. V tomto kontextu pak analyzuje budování obrazu vládce, jenž usiluje o legitimitu v očích jak vlastního ovládaného obyvatelstva, tak i zahraničních subjektů v širší oblasti Indického oceánu a islámského světa, s nimiž Vidžajanagar navazoval od poloviny 14. století intenzivní kulturní, ekonomické i politické styky.
  Description in EnglishThe chapter on Vijayanagar traces the logic of state formation in the ecological and cultural context of peninsular India in the High Middle Ages. It first describes the clash of existing regional state structures with the expanding islamicate empire of the Delhi sultanate and succeeeding reconfiguration of regional inter-state relations on the one hand, and changes in internal power-structures of new states arising in the wake of this conflict. The outlined context serves as a basis for analysis of public image that rulers of Vijayanagar tried to create in order to confirm and enhance their legitimacy vis-a-vis their own subjects, as well as outside powers of the larger Indian ocean area and Islamic world, with which the state maintained intensive cultural, economic and political relations.
  WorkplaceOriental Institute
  ContactZuzana Kvapilová, kvapilova@orient.cas.cz, Tel.: 266 053 950
  Year of Publishing2018
Number of the records: 1