Number of the records: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.

 1. 1.
  SYSNO ASEP0474243
  Document TypeP1 - Utility model, Industrial Design
  R&D Document TypeResults of legal proteciton (Utility Model , Industrial Design)
  RIV SubspeciesUžitný vzor
  TitleZařízení pro testování vlivu provozních podmínek na odstraňování polutantů ze spalin.
  TitleA Device for Testing the Effect of Operating Conditions on the Removal of Pollutants from Combustion Products.
  Author(s) Zach, Boleslav (UCHP-M) ORCID, SAI
  Pohořelý, Michael (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Šyc, Michal (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Svoboda, Karel (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Ondráček, Jakub (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Punčochář, Miroslav (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Year of issue2017
  Publication formPrint - P
  Name of the patent ownerÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  AdressPraha
  Date of the utility model acceptance11.04.2017
  Utility model number30584
  Licence feeA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Use by another entityA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Languagecze - Czech
  Keywordsdry flue gas treatment ; apparatus for the testing ; pollutants
  Subject RIVJE - Non-nuclear Energetics, Energy Consumption ; Use
  OECD categoryEnergy and fuels
  R&D ProjectsTE02000236 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  AnnotationTechnickým řešením je zařízení na testování vlivu provozních podmínek na suché čištění spalin od polutantů (SO2, HCl, TZL, NOx, PCDD/F). Všechny procesy čištění probíhají v jednom reaktoru. Technické řešení umožňuje testovat suché čištění spalin pomocí různých sorbentů, filtračních elementů a katalyzátorů, za různých teplot, složení spalin a rychlostech průtoku (tzn. filtračních rychlostech).
  Description in EnglishThe technical solution is an apparatus for the testing of the effect of operation parameters on dry removal of pollutants (SO2, HCl, solid particles, NOx, PCDD/F) from flue gas. All cleaning processes take place in one reactor. The technical solution enables the testing of dry flue gas treatment by different sorbents, filter elements, types of catalyst, at various temperatures, flue gas composition, and flow rate (i.e. face velocity).
  WorkplaceInstitute of Chemical Process Fundamentals
  ContactEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Year of Publishing2018
  Electronic addresshttps://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0030/uv030584.pdf
Number of the records: 1