Number of the records: 1  

Způsob přípravy fotokatalyticky aktivního materiálu s pěnovou strukturou

 1. 1.
  SYSNO ASEP0470057
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleZpůsob přípravy fotokatalyticky aktivního materiálu s pěnovou strukturou
  TitleProcess for preparing photocatalycally active material with foamy structure
  Author(s) Boháček, Jaroslav (UACH-T) SAI
  Šubrt, Jan (UACH-T) SAI, RID
  Kolouch, A. (CZ)
  Bezdička, Petr (UACH-T) SAI, RID, ORCID
  Krýsa, J. (CZ)
  Pulišová, Petra (UACH-T) RID, SAI
  Peterka, F. (CZ)
  Jirkovský, Jaromír (UFCH-W) RID
  Večerníková, Eva (UACH-T) SAI
  Number of authors9
  Year of issue2016
  Possible third party use of the resultA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Royalty requestedA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.305801
  Date of the patent acceptance10.02.2016
  Name of the patent ownerÚstav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Advanced technology Group s.r.o. -Technická univerzita v Liberci - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useB - Patent je využíván na základě uzavřené licenční smlouvy mezi vlastníkem a uživatelem
  Languagecze - Czech
  Keywordsphotocatalycally active material
  Subject RIVCA - Inorganic Chemistry
  Subject RIV - cooperationJ. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry - Physical ; Theoretical Chemistry
  R&D Projects1M0577 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  Institutional supportUACH-T - RVO:61388980 ; UFCH-W - RVO:61388955
  AnnotationZpůsob přípravy fotokatalyticky aktivního materiálu, peroxotitaničitanu amonného ve formě pěny s velmi nízkou sypnou vahou 1 až 10 g.dm-3 a oxidu titaničitého, který zachovává morfologickou strukturu peroxotitaničitanu amonného.
  Description in EnglishProcess for preparing a photocatalycally active material, ammonium peroxotitanate in the form of a foam of very low packing density in the range of 1 to 10 g.dm-3 and titanium oxide, which maintains the morphological structure of thwe ammonium peroxotitanate,
  WorkplaceInstitute of Inorganic Chemistry
  ContactJana Kroneislová, krone@iic.cas.cz, Tel.: 311 236 931
  Year of Publishing2017
  Electronic addresshttp://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305801.pdf
Number of the records: 1