Number of the records: 1  

Zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.

 1. 1.
  SYSNO ASEP0466238
  Document TypeL - Prototype, Functional Specimen
  R&D Document TypePrototype, Functional Specimen
  RIV SubspeciesFunctional Specimen
  TitleZařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů.
  TitleApparatus for Testing of the Influence of Operating Parameters on Dry Flue Gas Treatment by Bag Filters.
  Author(s) Pohořelý, Michael (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Zach, Boleslav (UCHP-M) ORCID, SAI
  Šyc, Michal (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Svoboda, Karel (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Ondráček, Jakub (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Tesař, Ondřej (UCHP-M)
  Goliáš, Jiří (UCHP-M)
  Punčochář, Miroslav (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Year of issue2016
  Int.Codesuché čistění spalin
  Technical parametersZařízení pro testování vlivu provozních parametrů na jednokrokové suché čištění spalin.
  Economic parametersUnikátní experimentální zařízení umožňuje ověření pracovních podmínek rukávových filtrů za podmínek blízkých reálnému provozu. Realizace experimentálních testů na tomto zařízení pak bude násobně výhodnější než na reálném zařízení. Dle rozsahu sledovaných podmínek a náročnosti experimentu jsou náklady na realizaci jednoho testu na úrovni desítek tisíc Kč.
  Owner NameÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Registration Number of the result owner67985858
  Applied result category by the cost of its creationA - Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
  Use by another entityA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  License fee feeA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Internal identification code of the product assigned by its creator, Regulation no.,130/2002 Sb
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsflue gas treatment ; dry sorption ; waste-to-energy
  Subject RIVCI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  R&D ProjectsTE02000236 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  AnnotationBylo postaveno zařízení pro testování vlivu provozních parametrů na suché čištění spalin pomocí rukávových filtrů. Zařízení umožňuje práci s reálnými spalinami, úpravu složení spalin (plynné polutanty, pevné polutanty, vodní pára), dávkování reakčních činidel (amoniak, sorbenty pro odstranění kyselých plynů). Reaktor pro čištění spalin umožňuje použití různých druhů rukávových filtračních elementů (keramické, tkaninové). Tepelný výkon hořáku (generátor spalin) je 15 kW. Na zařízení jsou umístěna odběrová místa umožňující odběr vzorků a online analýzu spalin před i za reaktorem čistícím spaliny.
  Description in EnglishAn experimental apparatus for testing of the influence of operating parameters on dry flue gas treatment by bag filters was built. The apparatus enables to work with real flue gas, adjust the composition of the generated flue gas (gaseous pollutants, solid pollutants, water vapour), and dose reaction agents (ammonia, sorbents for removal of acidic gases). In the flue gas treatment reactor, various types of bag filter elements (ceramic, fabric) can be used. Thermal power of the burner (flue gas generator) is 15 kW. Sampling points for sampling and online analysis are placed upstream and downstream of the reactor.
  WorkplaceInstitute of Chemical Process Fundamentals
  ContactEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Year of Publishing2017
Number of the records: 1