Number of the records: 1  

Vícetryskový PVD depoziční systém

 1. 1.
  SYSNO ASEP0465021
  Document TypeL - Prototype, Functional Specimen
  R&D Document TypePrototype, Functional Specimen
  RIV SubspeciesFunctional Specimen
  TitleVícetryskový PVD depoziční systém
  TitleMultijet PVD deposition system
  Author(s) Šmíd, Jiří (FZU-D)
  Olejníček, Jiří (FZU-D) RID, ORCID
  Hubička, Zdeněk (FZU-D) RID, ORCID
  Čada, Martin (FZU-D) RID, ORCID
  Year of issue2016
  Int.CodeUHV-4DK/FZU2016
  Technical parametersVýsledek je tvořen UHV systémem čerpaným rotační a turbomolekulární vývěvou a obsahuje 4 lineární plazmové trysky pracující na principu výboje v duté katodě. Systém je průběžně upgradován. Ve spouštěcí konfi-guraci měl následující technické parametry: mezní tlak p0: 1x10-3 Pa, pracovní tlak pw: 0.1 – 100 Pa, maximální napětí na zdroji: Um: 600 V, maximální výbojový proud: Im: 5 A, příčný rozměr substrátu lm: až 20 cm, maximální depoziční rychlost dosažená pro TiO2 vrstvy rm: 20 μm/hod.
  Economic parametersVyvinutý depoziční systém umožňuje vysokorychlostní depozici homogenních oxidových vrstev. Oproti dostupným komerčním magnetronovým systémům dosahuje v DC režimu až desetinásobnou depoziční rychlost.
  Owner NameFyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Na Slovance 2, Praha 8
  Registration Number of the result owner68378271
  Applied result category by the cost of its creationA - Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
  Use by another entityP - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  License fee feeZ - Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordshollow cathode discharge ; multi plasma-jet ; thin films ; PVD ; sputtering
  Subject RIVBL - Plasma and Gas Discharge Physics
  R&D ProjectsTF01000084 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  Institutional supportFZU-D - RVO:68378271
  AnnotationFunkční vzorek představuje vysokorychlostní depoziční zařízení určené primárně pro nanášení homogenních oxidových vrstev. Systém využívá několik plazmatických trysek umístěných do jedné řady, které pracují na principu výboje v duté katodě. Vysoké depoziční rychlosti je dosahováno kombinací nereaktivního rozprašování ve vnitřním prostoru duté katody a tepelnou evaporací materiálu z povrchu trysky.
  Description in EnglishHigh speed deposition system for homogenous sputtering of oxide thin films. The system uses several plasma-nozzles mounted in one line, which work on the principle of hollow cathode discharge. High speed of deposition process is achieved by combination of non-reactive sputtering inside the hollow cathode with thermal evaporation of hollow cathode material.
  WorkplaceInstitute of Physics
  ContactKristina Potocká, potocka@fzu.cz ; Eva Popovová, popovova@fzu.cz Tel.: 220 318 579
  Year of Publishing2017
Number of the records: 1