Number of the records: 1  

Mezi géniem a světcem: dekonstrukce Nejedlého koncepce velkého českého skladatele

 1. 1.
  SYSNO ASEP0459427
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JČlánek ve WOS
  TitleMezi géniem a světcem: dekonstrukce Nejedlého koncepce velkého českého skladatele
  TitleBetween genius and saint: deconstruction of Nejedlý's conception of the great Czech composer
  Author(s) Zapletal, Miloš (UEF-S) SAI
  Number of authors1
  Source TitleMusicologica Brunensia, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis. - : Masarykova univerzita - ISSN 1212-0391
  Roč. 50, č. 2 (2015), s. 69-89
  Number of pages21 s.
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  KeywordsNejedlý ; historiographical conceptions ; philosophy of history ; history of modern Czech music ; deconstruction ; metahistory ; discourse analysis ; methodologies of music history
  Subject RIVAL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  Method of publishingOpen access
  Institutional supportUEF-S - RVO:68378076
  UT WOS000372522000006
  DOI10.5817/MB2015-2-6
  AnnotationStudie předkládá výsledky dekonstrukce Zdeňka Nejedlého koncepce velkého českého skladatele, jak se vyjevuje v jeho hlavních textech z let 1901–1921. Tato koncepce se zakládá na představě společných ideálních povahových vlastností, společného mučednického osudu a společného českého či smetanovského ducha, které jsou všechny sdíleny velkými českými skladateli (Smetana, Fibich, Foerster); tato koncepce systematicky odkazuje ke koncepci ideálního křesťanského světce, a patrně byla ovlivněna zásadními koncepcemi génia 19. století (Kant, Schopenhauer, Nietzsche) a reprezentacemi velkých postav českých dějin (Jan Hus, Karel Havlíček) ve dvou významných textech české filosofie dějin, Palackého Dějinách národu českého a Masarykově České otázce.
  Description in EnglishBased on a previous metahistorical analysis of Zdeněk Nejedlý's conception of the history of modern Czech music, as it is revealed in his main texts from the period 1901–1921, the paper presents results of a deconstruction of Nejedlý's conception of the Great Czech Composer. This conception is based on concepts of common ideal character traits, common martyr-like destiny, and common Smetanian or Bohemian spirit, shared by all great Czech composers (Smetana, Fibich, Foerster). It uses systematic referring to the conception of an ideal Christian saint and was probably also influenced by the essential 19th century conceptions of genius (Kant, Schopenhauer, Nietzsche) as well as by representations of great personae of Czech history (Jan Hus, Karel Havlíček) in two important texts of the Czech philosophy of history – F. Palacký's History of the Czech Nation and T. G. Masaryk's Czech Question.
  WorkplaceInstitute of Ethnology
  ContactJana Zoufalá, zoufala@eu.cas.cz, Tel.: 532 290 277
  Year of Publishing2017
  Electronic addresshttps://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134698/1_MusicologicaBrunensia_50-2015-2_7.pdf
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.