Number of the records: 1  

Odpoveď Borisovi Cvekovi

 1. 1.
  SYSNO ASEP0459362
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeZáznam nebyl označen do RIV
  Subsidiary JČlánek ve WOS
  TitleOdpoveď Borisovi Cvekovi
  TitleReply to Boris Cvek
  Author(s) Kvasz, Ladislav (FLU-F) RID, ORCID
  Source TitleFilosofický časopis. - : Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. - ISSN 0015-1831
  Roč. 64, č. 2 (2016), s. 304-308
  Number of pages5 s.
  Publication formPrint - P
  Languageslo - Slovak
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsinstrumental realism ; philosophy of mathematics ; realism in mathematics
  Subject RIVAA - Philosophy ; Religion
  Institutional supportFLU-F - RVO:67985955
  UT WOS000376228400013
  AnnotationČlánok je odpoveďou na recenziu Borisa Cvek. V knihe Inštrumentálny realizmus som sa pokúsil rozpracovať realistický výklad matematiky. Cvek vo svojej recenzii knihu ostro napadol a vytkol jej zmätočnosť, bez toho, aby svoje výhrady zdôvodnil. V odpovedi sa snažím svoju pozíciu zrozumiteľne a stručne znova vysvetliť.
  Description in EnglishThe article is a response to a review by Boris Cvek. In the book Instrumental realism, I tried to develop a realistic interpretation of mathematics. Cvek in his review sharply attacked the book and criticized it as confused, but without any substantiation of his criticism. In my response, I try to clearly and concisely explain my position.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactKaňková Božena, kankova@flu.cas.cz, Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2017