Number of the records: 1  

Způsob zvýšení efektivity odstranění organických látek produkovaných sinicemi a řasami při úpravě vlastností vody koagulací

 1. 1.
  SYSNO ASEP0453894
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleZpůsob zvýšení efektivity odstranění organických látek produkovaných sinicemi a řasami při úpravě vlastností vody koagulací
  TitleMethod for increasing the efficiency of removal of organic compounds produced by cyanobacteria and algae during drinking water treatment by coagulation
  Author(s) Pivokonský, Martin (UH-J) SAI, ORCID, RID
  Pivokonská, Lenka (UH-J) SAI, ORCID, RID
  Janda, V. (CZ)
  Year of issue2016
  Possible third party use of the resultP - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  Royalty requestedZ - Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.305835
  Date of the patent acceptance17.02.2016
  Name of the patent ownerVysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Languagecze - Czech
  KeywordsAOM (Algal Organic Matter) ; coagulation ; coagulation ; potassium permanganate
  Subject RIVBK - Fluid Dynamics
  OBOR OECDEnvironmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Institutional supportUH-J - RVO:67985874
  AnnotationEfektivita odstranění organických látek produkovaných řasami a sinicemi při úpravě vlastností vody koagulací je zvýšena mírnou a částečnou oxidací těchto látek přídavkem roztoku manganistanu draselného před vlastní koagulací. Následnou koagulací pomocí hlinité nebo železité soli je dosaženo vyššího účinku odstranění AOM nebo širšího rozmezí optimální hodnoty pH vody při koagulaci nebo nižší dávky koagulačního činidla potřebného pro stejný stupeň odstranění těchto látek.
  Description in EnglishThe efficiency of removal organic substances produced by blue-green algae and algae when modifying properties of water by coagulation is increased by a slight and partial oxidation of these substances with the addition of potassium permanganate solution prior the actual coagulation. By subsequent coagulation using aluminium or iron salt, there is achieved a higher efficiency of the removal of AOM or a wider range of the water optimal pH value during coagulation or lower dosage of a coagulant needful for the same degree of the removal of these substances.
  WorkplaceInstitute of Hydrodynamics
  ContactSoňa Hnilicová, hnilicova@ih.cas.cz, Tel.: 233 109 003
  Year of Publishing2017
  Electronic addresshttp://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305835.pdf
Number of the records: 1