Number of the records: 1  

Indicko-čínský pohraniční spor – retrospektiva po padesáti letech III

 1. 1.
  SYSNO ASEP0449144
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JOstatní články
  TitleIndicko-čínský pohraniční spor – retrospektiva po padesáti letech III
  TitleThe India-China Border Question - A Retrospective Fifty Years After the Border War III
  Author(s) Strnad, Jaroslav (OU-W) RID, SAI, ORCID
  Number of authors1
  Source TitleNový Orient. - : Orientální ústav AV ČR, v. v. i. - ISSN 0029-5302
  Roč. 69, č. 4 (2014), s. 27-38
  Number of pages12 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  KeywordsIndia ; China ; international relations ; war
  Subject RIVAB - History
  Subject RIV - cooperationHistory
  Institutional supportOU-W - RVO:68378009
  AnnotationV roce 1959 v důsledku protičínského povstání v Tibetu a útěku dalajlamy do Indie eskalovalo až dosud latentní napětí ohledně neřešeného pohraničního sporu ve vážnou krizi vztahů mezi oběma zeměmi. Do nejistého kursu indické zahraniční politiky, jež nyní a během několika následujících let kolísala mezi diplomatickou umírněností a asertivním postupem v pohraničním pásmu, se promítaly odlišné až protikladné postoje různých civilních a vojenských složek působících v rámci indické vládnoucí elity, jež zasahovaly i do vztahů mezi armádou a zpravodajskými službami. Eskalace napětí, jež na podzin roku 1962 vyústila v osudnou vojenskou konfrontaci mezi Indií a Čínou, získala přesah do globálního politického kontextu poté, co se propojila s počínající čínsko-sovětskou roztržkou a s americkými pokusy odklonit Indii z jejího dosavadního kursu neangažovanosti v mocenských blocích a využít jejích problémů k upevnění vlastního politického vlivu v Jižní Asii. Nedávno odtajněné sovětské, americké a v menší míře i indické dokumenty vrhají nové světlo na tuto dramatickou epizodu studené války, jejíž vyvrcholení v poslední dekádě října 1962 se téměř na den shodovalo se souběžně gradující kubánskou krizí.
  Description in EnglishIn 1959, the until then latent tension generated by the unresolved India-China boundary problem, reinforced by the anti-Chinese uprising in Tibet and the ensuing flight of the Dalai Lama to India, quickly escalated into a full-scale crisis in mutual relations between the two countries. The erratic nature of Indian foreign policy, which in the following years vacillated between moderation and assertive advances along the border, reflected the differing attitudes of various sections of the Indian political and military establishment, particularly in relation to the army and Intelligence Services. The escalation, along with its dénouement in the fatal military confrontation, acquired global significance when it became interconnected with the beginnings of the Sino-Soviet split and American attempts to draw India away from her nonaligned status and more closely into its own orbit. Recently declassified Soviet, American and, in part, Indian documents have thrown new light on this dramatic episode which coincided, almost to the day, with the October 1962 Cuban Missile Crisis.
  WorkplaceOriental Institute
  ContactZuzana Kvapilová, kvapilova@orient.cas.cz, Tel.: 266 053 950
  Year of Publishing2016
Number of the records: 1