Number of the records: 1  

Literární moderna a pravda mystifikace. Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí

 1. 1.
  SYSNO ASEP0442353
  Document TypeC - Proceedings Paper (int. conf.)
  R&D Document TypeConference Paper
  TitleLiterární moderna a pravda mystifikace. Symbolistické pojetí mystifikace mezi gnozeologickým entuziasmem a epistemologickou skepsí
  TitleLiterary modernism and the truth behind hoaxes. The symbolist conception of hoaxes between gnoseological enthusiasm and epistemological scepticism
  Author(s) Řezníková, Lenka (FLU-F) RID, ORCID, SAI
  Source TitleHistorické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. - Praha : Academia, 2014 / Piorecká Kateřina ; Hrdina Martin - ISBN 978-80-200-2344-5
  Pagess. 38-44
  Number of pages7 s.
  Publication formPrint - P
  ActionPlzeňské sympozium k problematice 19. století /33/: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století
  Event date21.02.2013-23.02.2013
  VEvent locationPlzeň
  CountryCZ - Czech Republic
  Event typeEUR
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsmystification ; empirical evidence ; epistemology ; literary modernism
  Subject RIVAB - History
  Institutional supportFLU-F - RVO:67985955
  AnnotationStudie analyzuje posuny v pojímání a reprezentaci mystifikací v české literatuře konce 19. století a jejich epistemologický kontext. Zatímco v předchozích dekádách byla mystifikace inscenována velmi často jako sociální praxe, na přelomu století se v tvorbě nastupující modernistické generace etablovala jako legitimní estetická a epistemologická kategorie. Tento posun v pojímání mystifikace odrážel obecný dobový skepticismus, který na přelomu století revidoval relevanci empirické evidence a postuloval alterntivní - neempirické - formy poznání, jež by důsledněji reflektovaly iluzorní povahu empirické evidence a nebezpečí klamu při zpracování tzv. fakt.
  Description in EnglishThe study focuses the shifts in the representations of hoax in the Czech literature at the end of the 19th century and their epistemological context. Whereas in previous decades mystifications were particularly represented as a social practice, at the turn of the century they free itself from existing ethical standards and raise to a legitimate aesthetic and gnoseological category. This shift in the conception of hoaxes reflected the general rise in the scepticism, which at the turn of the 19th and 20th centuries cast doubt over illusory obviousness of empirical evidence. Despite this epistemological scepticism, however, a new conception showed some gnoseological optimism, i.e. did not exclude the possibility of gaining knowledge as such. However it postulated knowledge of a new and unempirical kind reflecting the danger of delusion.
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactChlumská Simona, chlumska@flu.cas.cz ; Tichá Zuzana, asep@flu.cas.cz Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2015
Number of the records: 1