Number of the records: 1  

Přínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně

 1. 1.
  SYSNO ASEP0441415
  Document TypeB - Monograph
  R&D Document TypeMonograph
  TitlePřínos materiálových analýz pro interpretaci techniky malby a umělecko-historická bádání obecně
  TitleContribution of Material Analysis to Interpretation of the Painting Technique and Art Historical Research in General
  Author(s) Hradil, David (UACH-T) RID, SAI
  Hradilová, J. (CZ)
  Fogaš, I. (CZ)
  Hrdličková-Kučková, Š. (CZ)
  Issue dataPraha: Akademie výtvarných umění v Praze, 2013
  ISBN978-80-87108-43-7
  Number of pages104 s.
  Number of copy500
  Publication formPrint - P
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordspainting technique ; scientific examination of art ; material analysis
  Subject RIVCA - Inorganic Chemistry
  Institutional supportUACH-T - RVO:61388980
  AnnotationTato kniha je věnována materiálové analýze výtvarných děl proto, že v materiálech a způsobu jejich použití (technice) je obsažena informace o autorovi, dílně, době a místě vzniku díla, která by neměla zůstat opomenuta ať už při restaurování nebo při umělecko-historickém výzkumu. V šesti kapitolách jsou postupně rozpracována témata vlastní materiálové analýzy, interpretace malířské techniky, praktických aplikací metod průzkumu a současných směrů vědeckého výzkumu. Monografie nepřináší výčet analytických metod, ale je spíše metodickým návodem, jak postupovat při materiálové analýze obrazů. Obecný text je doplněn četnými ukázkami z praxe.
  Description in EnglishMaterials and their way of usage (technique) contain information about the author, workshop as well as time and place of the creation of the work of art. Such information should not be omitted either during restoration/conservation, or during art-historic research; that is why this book deals with the material analysis of fine art. In six chapters the topics of material analysis, painting technique interpretation, practical applications of methods and current directions in research are successively elaborated. The monograph does not provide a list of analytical methods, but rather a methodological guidance on how to proceed with material analysis of paintings. General text is supplemented by numerous examples from practice.
  WorkplaceInstitute of Inorganic Chemistry
  ContactJana Kroneislová, krone@iic.cas.cz, Tel.: 311 236 931
  Year of Publishing2015
Number of the records: 1