Number of the records: 1  

Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů

 1. 1.
  SYSNO ASEP0439008
  Document TypeK - Proceedings Paper (Czech conf.)
  R&D Document TypeConference Paper
  TitleSnížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů
  TitleSource separation and nutrient utilization for elimination of eutrophication of water reservoirs
  Author(s) Holba, Marek (BU-J)
  Černý, M. (CZ)
  Došek, M. (CZ)
  Number of authors3
  Source TitleVodárenská biologie 2014, 5.-6. února 2014. - Pardubice - Semtín : Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r. o, 2014 / Říhová Ambrožová J. - ISBN 978-80-86832-78-4
  S. 163-167
  Number of pages5 s.
  Publication formPrint - P
  ActionVodárenská biologie 2014
  Event date05.02.2014-06.02.2014
  VEvent locationPraha
  CountryCZ - Czech Republic
  Event typeEUR
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordssource separation ; nutrients ; wastewater
  Subject RIVDJ - Water Pollution ; Quality
  R&D ProjectsQJ1320234 GA MZe - Ministry of Agriculture (MZe)
  Institutional supportBU-J - RVO:67985939
  AnnotationTvorba udržitelné společnosti, zachování stávajících kvalit vodních toků nebo jejich zlepšení a hospodárné zacházení s půdním fondem má jednoho společného jmenovatele. Tím je separace odpadních vod u zdroje, využití biodegradabilního odpadu a nutrientů z těchto vod v zemědělství. Článek popisuje možnosti recyklace nutrientů z odpadních vod. Pokud se podaří recyklovat nutrienty z odpadních vod pocházejících od obyvatel, sníží se částečně spotřeba fosilních zdrojů a také klesne zatížení vodních toků a jejich eutrofizace. Na tento problém lze aplikovat inovátorský přístup k čištění odpadních vod vyjádření akronymem NEW, tedy management Nutrientů, snížení spotřeby Energie a zlepšení odtokových parametrů čištěné vody (Water).
  Description in EnglishSustainable society development and the improvement of water environment quality together with soli quality is tightly connected with separation at source, biodegradable waste and nutrient recycling from wastewater to agriculture. Once we recycle nutrients from wastewater then we can reduce fossil fuel consumption and decrease nutrient input into water bodies. This attitude can be expressed by acronyme NEW (N - nutrient, E - energy, W - water) that lead to the nutrient recycling, energy consumption decrease and enhancement of water quality.
  WorkplaceInstitute of Botany
  ContactMartina Bartošová, martina.bartosova@ibot.cas.cz, ibot@ibot.cas.cz, Tel.: 271 015 242 ; Marie Jakšová, marie.jaksova@ibot.cas.cz, Tel.: 384 721 156-8
  Year of Publishing2015
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.