Number of the records: 1  

Katalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný draslíkem

 1. 1.
  SYSNO ASEP0426014
  Document TypeL - Prototype, Functional Specimen
  R&D Document TypePrototype, Functional Specimen
  RIV SubspeciesFunctional Specimen
  TitleKatalyzátor pro odstranování N2O s obsahem Co, Mn a Al modifikovaný draslíkem
  TitleCo- Mn- Al catalyst modified with potassium for N2O removal
  Author(s) Kovanda, F. (CZ)
  Obalová, L. (CZ)
  Jirátová, Květa (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Karásková, K. (CZ)
  Year of issue2013
  Int.Codevýsledek 1
  Technical parametersSmlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje získaných v rámci řešení projektu TA 01020336 "Odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné" ; smluvní strany : 1. VŠB - Technická univerzita Ostrava - zastoupená rektorem prof. I. Vodrákem ( IČ: 61989100) 2. VŠCHT Praha - zastoupená prorektorem pro VaV prof. B. Kratochvílem (IČ: 60461373) 3. Chemoprojekt Chemicals s.r.o.- zastoupený jednatelkou Mgr. H. Benediktovou (IČ: 62582640) 4. Ústav chemických procesů AV ČR v. v. i. - zastoupený ředitelem Ing. M. Punčochářem (IČ: 67985858) ze dne 10.2.2014.
  Economic parametersCena katalyzátoru 210 000 Kč (včetně DPH)/ 100 kg. Katalyzátor je schopen pracovat nepřetržitě celý rok popř. déle. Použitím tohoto katalyzátoru dochází k úsporám na potřebné náplni katalyzátoru, k úsporám na energii, dochází ke zlepšení životního prostředí a k plnění mezistátních dohod o omezení emisí skleníkových plynů.
  Owner NameÚstav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
  Registration Number of the result owner67985858
  Applied result category by the cost of its creationC - Vyčerpaná část nákladů > 10 mil. Kč a <= 50 mil. Kč
  Use by another entityA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  License fee feeA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Internal identification code of the product assigned by its creator, Regulation no.,130/2002 Sb.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsmixed oxide catalysts ; layered double hydroxides ; nitrous oxide ; catalytic decomposition ; potassium promoter
  Subject RIVCI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  R&D ProjectsTA01020336 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  AnnotationFunkční vzorek nového katalyzátoru pro odstraňování N2O z koncového plynu výroby kyseliny dusičné vyrobený v rámci řešení projektu TA01020336 (TA ČR) v množství 100 kg. Katalyzátor má chemické složení 2 hm% K/Co4MnAlOx a byl vyroben originálním přesně definovaným postupem spočívajícím v kalcinaci podvojného vrstevnatého hydroxidu Co-Mn-Al, následné modifikaci draslíkem a tvarováním do tablet. Tento katalyzátor pracuje při nižší reakční teplotě a v přítomnosti O2 a H2O je aktivnější než doposud známé typy katalyzátoru pro rozklad N2O.
  Description in EnglishFunctional sample (100 kg) of new catalyst for removal of N2O in off-gas from nitric acid production plants was prepared within the project no. TA01020336 (TACR). The catalyst with chemical composition of 2 wt.% K/Co4MnAlOx was prepared by original and strictly defined method consisting in calcination of the Co-Mn-Al layered double hydroxide, followed by its modification with potassium and pellets shaping. The prepared catalyst works at lower reaction temperature and is more active in the presence of O2 and H2O in comparison with currently known catalysts for N2O decomposition.
  WorkplaceInstitute of Chemical Process Fundamentals
  ContactEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Year of Publishing2014
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.