Number of the records: 1  

LabWiew program pro plošné měření rezistivity vzorků

 1. 1.
  SYSNO ASEP0397802
  Document TypeL4 - Software
  R&D Document TypeSoftware
  TitleLabWiew program pro plošné měření rezistivity vzorků
  TitleLabView program for surface resistivity measurements of samples
  Author(s) Novotný, Jiří (UJF-V)
  Horák, Pavel (UJF-V) RID, ORCID
  Kučírek, Václav (UJF-V)
  Year of issue2013
  Int.CodeNDP-F2
  Technical parametersNovotný Jiří; SW může pracovat pouze se stejným HW, pro který je napsán
  Economic parametersMěření povrchové rezistivity vzorků
  Owner NameÚstav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
  Registration Number of the result owner61389005
  Use by another entityP - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  License fee feeN - Poskytovatel licence nepožaduje licenční poplatek
  Internal identification code of the product assigned by its creator, Regulation no.,2013-3
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsresistivity ; Van der Pauw method
  Subject RIVBG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  R&D ProjectsGBP108/12/G108 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  LM2011019 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  Institutional supportUJF-V - RVO:61389005
  AnnotationProgram je určen pro měření povrchového elektrického odporu vzorků metodou van der Pauw tj. 4 bodovým měřením odporu. Zařízení je uzpůsobeno pro čtvercové vzorky 15x15 nebo 12x12 mm. Program komunikuje s přepínačem, proudovým zdrojem a s voltmetrem Keithley a vypočítává plošný odpor vzorků. Programem nastavený proud se přikládá na 2 vedlejší elektrody a na 2 zbývajících se snímá vzniklé napětí. Následně se přepne polarita zdroje a měření se zopakuje s opačnou polaritou procházejícího proudu. Přepínač následně rozepne kontakty a sepne nové spojení a opět se přikládá daný proud a odečítá napětí. Takto se změří vzorek ze všech 4 stran a získá se 8 hodnot. Z těchto hodnot se vypočítává hodnota plošného odporu vzorku.
  Description in EnglishThe programme is designed for the sheet resistivity measurement of the sample using the van der Pauw method, i.e. the 4-point resistivity measurement. The arrangement is designed for square samples with dimensions 15x15 and 12x12 mm. The program communicates with the switch, power source and voltmeter Keithley and calculates the surface resistance of the samples. The electric current set in the programme is driven to 2 adjacent electrodes and voltage is measured on remaining 2 electrodes. The measurement is repeated with reversed current polarity. Subsequently, the switch disconnects current setup and connects new set of contacts. The electrical current is driven in the same way and the voltage is measured again. All 4 sides of the sample are being measured this way and 8 values of the resistance are obtained. From these values a value of sheet resistivity is calculated.
  WorkplaceNuclear Physics Institute
  ContactMarkéta Sommerová, sommerova@ujf.cas.cz, Tel.: 266 173 228
  Year of Publishing2014
  Electronic addresshttp://neutron.ujf.cas.cz/cs/lnam/item/135-publication
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.