Number of the records: 1  

Mikrofluidní čip pro třídění vysoce adhezivních buněk

 1. 1.
  SYSNO ASEP0387398
  Document TypeL - Prototype, Functional Specimen
  R&D Document TypePrototype, Functional Specimen
  RIV SubspeciesFunctional Specimen
  TitleMikrofluidní čip pro třídění vysoce adhezivních buněk
  TitleMicrofluidic chip for sorting strongly adhesive celIs
  Author(s) Pilát, Zdeněk (UPT-D) RID, SAI, ORCID
  Ježek, Jan (UPT-D) RID, ORCID, SAI
  Šiler, Martin (UPT-D) RID, ORCID, SAI
  Soldán, Karel (UPT-D)
  Zemánek, Pavel (UPT-D) RID, SAI, ORCID
  Year of issue2012
  Int.CodeUPT 2012/13
  Technical parametersFunkční vzorek realizovaný v rámci řešení grantu: PDMS čip o rozměrech 60 mm x 20 mm x 2 mm. Vstupní a výstupní kanálky mají průřez 100 µm x 20 µm. Třídící oblast jsou dva kruhy o průměru 2000 µm a výšce 20 µm.
  Economic parametersFunkční vzorek realizovaný při řešení grantu s předpokladem smluvního využití s ekonomickým přínosem i po jeho ukončení.
  Owner NameÚstav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
  Registration Number of the result owner68081731
  Applied result category by the cost of its creationA - Vyčerpaná část nákladů <= 5 mil. Kč
  Use by another entityA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  License fee feeN - Poskytovatel licence nepožaduje licenční poplatek
  Internal identification code of the product assigned by its creator, Regulation no.,UPT 2012/13
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsmicrofluidic chips ; living celIs ; optical sorting
  Subject RIVBH - Optics, Masers, Lasers
  R&D ProjectsED0017/01/01 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  Institutional supportUPT-D - RVO:68081731
  AnnotationFunkční vzorky mikrofluidních PDMS mikročipů vytvořených metodou „soft lithography“ (odléváním na masku z SU-8 vytvořenou UV litografií na křemíkovou destičku) a optimalizovaných pro optické třídění živých buněk s vysokou přilnavostí. Buňky se pohybují vysokou rychlostí přívodním kanálem, v centrální oblasti prudce zpomalí a lze je přesunout do symetrického kanálu, kde opět prudce zrychlí při vstupu do odvodního kanálu.
  Description in EnglishFunctional samples of PDMS microfluidic microchips made by the ”soft lithography“ technique (casting of PDMS on a SU-8 resin mask created by the UV lithography on a silicon plate). The chips are optimized for optical sorting of living cells with high adhesion. Cells are moving at high speed in a flow channel. They rapidly slow down in the central area and can be moved to a symmetrical channel, where their speed sharply increases again while entering the outlet channel.
  WorkplaceInstitute of Scientific Instruments
  ContactMartina Šillerová, sillerova@ISIBrno.Cz, Tel.: 541 514 178
  Year of Publishing2013
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.