Number of the records: 1  

Zařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv

 1. 1.
  SYSNO ASEP0384585
  Document TypeP1 - Utility model, Industrial Design
  R&D Document TypeResults of legal proteciton (Utility Model , Industrial Design)
  RIV SubspeciesUžitný vzor
  TitleZařízení pro fluidní zplyňování tuhých paliv
  TitleThe Facility for the Fluidized-Bed Gasification of Solid Fuels
  Author(s) Pohořelý, Michael (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Kameníková, Petra (UCHP-M) RID, SAI
  Svoboda, Karel (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Skoblia, Sergej (UCHP-M)
  Jeremiáš, Michal (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Šyc, Michal (UCHP-M) RID, SAI, ORCID
  Punčochář, Miroslav (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Hartman, Miloslav (UCHP-M) RID, ORCID, SAI
  Year of issue2012
  Name of the patent ownerÚstav chemických procesu AV CR, v. v. i
  AdressPraha
  Date of the utility model acceptance19.11.2012
  Utility model number24582
  Licence feeA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Use by another entityA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Languagecze - Czech
  Keywordsfluidized-bed gasification ; solid fuels ; producer gas
  Subject RIVCI - Industrial Chemistry, Chemical Engineering
  R&D ProjectsTA01020366 GA TA ČR - Technology Agency of the Czech Republic (TA ČR)
  7C11009 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  Institutional supportUCHP-M - RVO:67985858
  AnnotationTechnické řešení se týká zařízení pro fluidní zplyňování různých tuhých paliv, které umožňuje sledování vlivu typu paliva a operačních podmnínek na stabilitu procesu zplyňování a kvalitu produkovatelného plynu.
  Description in EnglishThe technical solution relates to the facility for the fluidized-bed gasification of various solid fuels, which allows to monitor the influence of the type of fuel and the operating conditions on the gasification process stability and producer gas quality.
  WorkplaceInstitute of Chemical Process Fundamentals
  ContactEva Jirsová, jirsova@icpf.cas.cz, Tel.: 220 390 227
  Year of Publishing2013
  Electronic addresshttp://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1851147&lan=cs
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.