Number of the records: 1  

Surovina pro výrobu polyurethanů a způsob její výroby z odpadního polyurethanu

 1. 1.
  SYSNO ASEP0366983
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleSurovina pro výrobu polyurethanů a způsob její výroby z odpadního polyurethanu
  TitleRaw material for polyurethane production and process for its preparing from waste polyurethane
  Author(s) Vlček, T. (CZ)
  Beneš, Hynek (UMCH-V) RID, ORCID
  Kruliš, Zdeněk (UMCH-V) RID, ORCID
  Year of issue2011
  Possible third party use of the resultA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Royalty requestedA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.302362
  Date of the patent acceptance23.02.2011
  Name of the patent ownerÚstav makromolekulární chemie AV ČR
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Languagecze - Czech
  Keywordspolyurethane ; bioreagent ; recycling
  Subject RIVCD - Macromolecular Chemistry
  R&D Projects2A-2TP1/135 GA MPO - Ministry of Industry and Trade (MPO)
  CEZAV0Z40500505 - UMCH-V (2005-2011)
  AnnotationRecyklace polyuretanů za použití bioreagentu s funkčními hydroxylovými skupinami, kdy jsou získávány kapalné produkty, které mají výrazně nízké hydroxylové číslo, což umožňuje jejich využití jako suroviny pro výrobu lehčených i kompaktních polyuretanů. Vhodnou volbou bioreagentu lze modifikovat výslednou funkčnost recykláž, jeho hydroxylové číslo a reaktivitu v závislosti na obsahu primárních a sekundárních hydroxylových funkčních skupin a aminových funkčních skupin, a získat tak surovinu pro výrobu polyuretanů s optimálními parametry dle požadované aplikace.
  Description in EnglishRecycling of polyurethanes using bioreagents with functional hydroxy groups, when liquid products are obtained, which have a markedly lower hydroxyl number. This makes it possible to utilize them as a raw material for production of expanded and compact polyurethanes. By an appropriate choice of the bioreagent, the resulting functionality of the product, its hydroxyl number and reactivity depending on the content of primary and secondary alcoholic hydroxy groups and amino groups and thus to obtain a raw material for production of polyurethanes with optimum parameters according to the required applications.
  WorkplaceInstitute of Macromolecular Chemistry
  ContactEva Čechová, cechova@imc.cas.cz ; Tel.: 296 809 358
  Year of Publishing2012
  Electronic addresshttp://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302362.pdf
Number of the records: 1