Number of the records: 1  

"Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu. Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka

 1. 1.
  SYSNO ASEP0364518
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JOstatní články
  Title"Výslech svědků" jako technika dekompozice masternarativu. Mýtus Moravského pole a jeho proměna v historické naraci Oldřicha Daňka
  Title"Examination of the Witnesses" as a Technique of Decomposition of the Masternarative: Myth of the Moravian Field and its Transformation in the Historical Narration of Oldřich Daněk
  Author(s) Řezníková, Lenka (FLU-F) RID, ORCID
  Source TitleBohemica Olomucensia, Symposiana - ISSN 0231-634X
  Roč. 1, č. 1 (2011), s. 82-91
  Number of pages10 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsmyth ; Roland Barthes ; Oldřich Daněk ; metahistory ; loyalty ; the Battle of the Moravian field
  Subject RIVAA - Philosophy ; Religion
  CEZAV0Z90090514 - FLU-F (2005-2011)
  AnnotationS použitím konceptu moderních mýtů Rolanda Barthesa analyzuje studie sémantické transformace v mytickém narativu bitvy na Moravském poli. Hlavní změnu spatřuje v proměně historického konceptu loajality v metahistorický koncept ztráty masternarativu, jak jej symptomaticky prezentuje román Oldřicha Daňka Král bez přílby z roku 1971.
  Description in EnglishThe study applied Roland Barthes' concept of modern myths and analyzes semantic transformation in the mythic narratives of the Battle of the Moravian field. It focuses on the transformation of a historical concept of loyalty into metahistorical concept of loss of masternarrative, present in Oldřich Daněk's novel Král bez přílby (King without a Helmet, 1971).
  WorkplaceInstitute of Philosophy
  ContactKaňková Božena, kankova@flu.cas.cz, Tel: 221 183 360
  Year of Publishing2012
Number of the records: 1