Number of the records: 1  

Vliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav

 1. 1.
  SYSNO ASEP0361619
  Document TypeC - Proceedings Paper (int. conf.)
  R&D Document TypeConference Paper
  TitleVliv proměnlivého diskového tlumení ozubených kol na kvalitativní vlastnosti dynamiky nelineárních parametrických soustav
  TitleThe influence of variable disc damping in cog-wheels on qualitative properties of dynamics of non-linear parametric systems
  Author(s) Hortel, Milan (UT-L) RID
  Škuderová, Alena (UT-L) RID
  Number of authors2
  Source TitleDynamika strojů 2011. - Prague : Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2011 / Pešek L. - ISBN 978-80-87012-31-4
  Pagess. 43-52
  Number of pages10 s.
  ActionDynamika strojů 2011
  Event date01.02.2011-02.02.2011
  VEvent locationPrague
  CountryCZ - Czech Republic
  Event typeEUR
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsnon-linear dynamics ; time heteronymous systems ; damping ; gears
  Subject RIVBI - Acoustics
  CEZAV0Z20760514 - UT-L (2005-2011)
  AnnotationProblematika vlivu časově proměnlivého tlumení, vyvolaného vylehčujícími otvory v discích ozubených kol, v záběru ozubení je řešena v rámci analýzy vnitřní dynamiky vysokootáčkových lehkých převodových soustav o minimálních dimenzích. Tento vysoce aktuální problém, např. v jedné větvi přenášeného výkonu, ovlivňuje dynamické vlastnosti celého globálního systému motoru. Problematika je důležitá nejen v leteckém a automobilovém průmyslu, ale také u těžkých vozidel obranného průmyslu s omezeným zástavbovým prostorem pro pohonové jednotky.
  Description in EnglishThe problem of the influence of time variable damping, induced by lightening disc holes of cog wheels, in the gear mesh is solved in the frame of analysis of internal dynamics of high-speed light transmissive systems with minimum dimensions. This highly actual problem, for example in a single branch of power flow, influences in a decisive manner the dynamic properties of whole global system of engine. The problem is important not only in an aviation and automobile industry, but also by the heavy vehicles of a defence industry with a limiting space for the drive units.
  WorkplaceInstitute of Thermomechanics
  ContactMarie Kajprová, kajprova@it.cas.cz, Tel.: 266 053 154 ; Jana Lahovská, jaja@it.cas.cz, Tel.: 266 053 823
  Year of Publishing2012
Number of the records: 1