Number of the records: 1  

Nanotrubky na bázi oxidu titaničitého a způsob jejich přípravy

 1. 1.
  SYSNO ASEP0356551
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleNanotrubky na bázi oxidu titaničitého a způsob jejich přípravy
  TitleNanotubes based on titanium white and process for producing thereof
  Author(s) Šlouf, Miroslav (UMCH-V) RID, ORCID
  Králová, Daniela (UMCH-V)
  Kruliš, Zdeněk (UMCH-V) RID, ORCID
  Year of issue2010
  Possible third party use of the resultA - Pro využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
  Royalty requestedA - Poskytovatel licence požaduje licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.302299
  Date of the patent acceptance29.12.2010
  Name of the patent ownerÚstav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordstitanate nanotubes ; high-aspect-ratio nanoparticles ; polymer composites
  Subject RIVCD - Macromolecular Chemistry
  R&D Projects2B06096 GA MŠk - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS)
  KAN200520704 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR)
  GAP205/10/0348 GA ČR - Czech Science Foundation (CSF)
  IAA200500903 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR)
  CEZAV0Z40500505 - UMCH-V (2005-2011)
  AnnotationNanotrubky na bázi oxidu titaničitého s vysokým aspektním poměrem (>50) mají nový typ krystalové struktury charakterizované třemi hlavními maximy elektronové difrakce při hodnotách difrakčního vektoru q = 1,75 A-1, 2,05 A-1 a 3,35 A-1 a dvěma dalšími širokými píky q = 4,20 A-1, 5,25 A-1, kde difrakční vektor q je definován rovnicí q = 4{pi}.sin({theta})/{lambda}, kde {theta} je difrakční úhel a {lambda} je vlnová délka urychlených elektronů.
  Description in EnglishThe present invention relates to nanotubes based on titanium white with a high aspect ratio (>50) having a new type of crystal structure characterized by three main maxima of electron diffraction at diffraction vector values of q = 1.75 A-1, 2.05 A-1 and 3.35 A-1 and two next wide peaks q = 4.20 A-1, 5.25 A-1, wherein the diffraction vector q is defined by the equation q = 4{pi} sin({theta})/{lambda}, wherein {theta} represents a diffraction angle and {lambda} denotes wavelength of accelerated electrons.
  WorkplaceInstitute of Macromolecular Chemistry
  ContactEva Čechová, cechova@imc.cas.cz ; Tel.: 296 809 358
  Year of Publishing2011
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.