Number of the records: 1  

Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka

 1. 1.
  SYSNO ASEP0353161
  Document TypeB - Monograph
  R&D Document TypeMonograph
  TitleHudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka
  TitleCount Morzin’s musicians. A contribution to the history of Kapellen in Baroque Bohemia
  Author(s) Kapsa, Václav (UEF-S) RID, SAI, ORCID
  Issue dataPraha: Etnologický ústav AV ČR, 2010
  ISBN978-80-87112-36-6
  Number of pages245 s.
  Number of copy300
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsmusical life in Baroque Bohemia ; court orchestra ; thematic catalogues ; concertos ; instrumental music
  Subject RIVAL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  CEZAV0Z90580513 - UEF-S (2005-2011)
  AnnotationKniha pojednává téma šlechtických kapel v Čechách v době baroka na příkladu kapely hraběte Václava Morzina, známého v dějinách hudby jeho kontakty s Antoniem Vivaldim. Prameny týkající se hudebníků i dochovaná hudba Morzinových skladatelů umožnily sledovat kapelu z různých úhlů. Pozornost je věnována personálnímu složení kapely, její organizaci a jejímu místu v rámci šlechtického dvora. Biografie hudebníků Antonína Mösera a Františka Jiránka a skladatelů Antonína Reichenauera a Christiana Gottlieba Postela představují „modelové kariéry“ hudebníka ve šlechtických službách. Analýzy vybraných skladeb jsou zaměřeny na sledování vzájemných vztahů zadavatele a tvůrce díla, obsazení kapely a podoby skladeb či přebírání vivaldiovských kompozičních vzorců Morzinovými skladateli. Kniha je doplněna katalogy instrumentální tvorby skladatelů Reichenauera, Postela a Jiránka.
  Description in EnglishThe book deals with the theme of court orchestras in the Bohemia during the Baroque era. The case study documents the orchestra of Count Wenzel Morzin, known for his contact with A. Vivaldi. Several surviving sources concerning ordinary musicians as well as music by the Morzin’s composers enable us to view the Kapelle from different angles. Attention is paid to the personnel constitution of the orchestra, its organisation and position within the aristocratic court. The biographies of A. Möser, F. Jiránek, A. Reichenauer and Ch. G. Postel represent different “model careers” of musicians in aristocratic service. The analysis of selected compositions focuses on mutual relationships between the recipient of the works and the composer, between the instrumental constitution of the Kapelle and the nature of the music, and follows the treatment of Vivaldian compositional patterns by Morzin’s house composers. The book contains catalogues of instrumental works by Reichenauer, Postel and Jiránek.
  WorkplaceInstitute of Ethnology
  ContactJana Zoufalá, zoufala@eu.cas.cz, Tel.: 532 290 277
  Year of Publishing2011
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.