Number of the records: 1  

Vlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice

 1. 1.
  SYSNO ASEP0337313
  Document TypeJ - Journal Article
  R&D Document TypeJournal Article
  Subsidiary JOstatní články
  TitleVlnová dynamika elektronů a fotonů v jednotném rámci jednočásticové nerelativistické Schrödingerovy rovnice
  TitleWave dynamics of electrons and photons under unified frameworkof the one-particle nonrelativistic Schrödinger equation
  Author(s) Pospíšil, Jaroslav (FZU-D)
  Šafářová, K. (CZ)
  Source TitleJemná mechanika a optika. - : Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - ISSN 0447-6441
  Roč. 54, 11-12 (2009), 304-307
  Number of pages4 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsdynamics of electrons and photons ; one-particle nonrelativistic Schrödinger equation
  Subject RIVBH - Optics, Masers, Lasers
  R&D ProjectsKAN301370701 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR)
  CEZAV0Z10100522 - FZU-D (2005-2011)
  AnnotationČlánek prezentuje některé analogické formy jednočásticové nerelativistické trojrozměrné časově nestacionární a stacionární Schrödingerovy kvantové rovnice pro vodivostní elektrony a fotony v přiměřených homogenních nebo nehomogenních a izotropních látkových prostředích.
  Description in EnglishSome analogical forms of the one-particle nonrelativistic threedimensional time-nonstationary and stationary Schrödinger quantum equation for conductive electrons and photons in adequate homogeneous or nonhomogeneous and isotropic material media are presented in the article. Their interpretation and comparison enable considerations about the conditions for a direct transit of some mutually relevant characteristic quantities and functions.
  WorkplaceInstitute of Physics
  ContactEva Pulcmanová, pulcman@fzu.cz, Tel.: 220 318 579 ; Kristina Potocká, potocka@fzu.cz
  Year of Publishing2010
Number of the records: 1