Number of the records: 1  

Stereologická analýza anatomie jehlic smrku ztepilého pod vlivem faktorů prostředí

 1. 1.
  SYSNO ASEP0313404
  Document TypeA - Abstract
  R&D Document TypeThe record was not marked in the RIV
  R&D Document TypeNení vybrán druh dokumentu
  TitleStereologická analýza anatomie jehlic smrku ztepilého pod vlivem faktorů prostředí
  TitleStereological analysis of Norway spruce anatomy under impact of various environmental factors
  Author(s) Albrechtová, Jana (BU-J) RID, ORCID
  Lhotáková, Zuzana (FGU-C)
  Janáček, Jiří (FGU-C) RID, ORCID
  Kubínová, Lucie (FGU-C) RID, ORCID
  Source TitleVliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. - Praha : VÚRV, 2007 - ISBN 978-80-87011-00-3
  S. 65-66
  Number of pages2 s.
  ActionVliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007
  Event date21.03.2007-22.03.2007
  VEvent locationPraha
  CountryCZ - Czech Republic
  Event typeCST
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsspr2 ; Norway spruce ; stereology ; environmental impact
  Subject RIVEF - Botanics
  R&D ProjectsIAA600110507 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR)
  CEZAV0Z60050516 - BU-J (2005-2011)
  AV0Z50110509 - FGU-C (2005-2011)
  AnnotationAplikace stereologických metod na trojrozměrná data získaná pomocí konfokální mikroskopie tlustých řezů čerstvým rostlinným materiálem je prezenována na příkladu jehlic smrku. Citlivost metod je otestována na jehlicích ošetřených simulací kyselého deště
  Description in EnglishThe possible technical constraints of stereological methods were established on fresh sections of spruce needles.Sensitivity of these methodswais tested on needles of Norway spruce treated with simulated acid rain.
  WorkplaceInstitute of Physiology
  ContactLucie Trajhanová, lucie.trajhanova@fgu.cas.cz, Tel.: 241 062 400
  Year of Publishing2009
Number of the records: 1