Number of the records: 1  

Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce

 1. 1.
  SYSNO ASEP0183191
  Document TypeB - Monograph
  R&D Document TypeMonograph
  TitleSeizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
  TitleSeismic vibrations induced by quarry blasts at Chomutov Region. Short version of the inaugural dissertation
  Author(s) Kaláb, Zdeněk (UGN-S) RID
  Issue dataOstrava: VŠBTU, 2003
  ISBN80-248-0235-X
  ISSN1213-7456
  SeriesVědecké publikace fakulty stavební.
  Number of pages36 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsnatural and technical seismicity
  Subject RIVDC - Siesmology, Volcanology, Earth Structure
  CEZAV0Z3086906 - UGN-S
  AnnotationPráce shrnuje poznatky o seismickém zatížení České republiky přirozenou a technickou seismicitou. Zabývá se způsobem hodnocení zatížení z pohledu české normy. Na dvou příkladech měření a interpretace seismických jevů vyvolaných odpaly v povrchových lomech je ukázán možný přístup k posuzování seismických vlivů na objekty.
  Description in EnglishBasic phenomena of seismic vibrations and the focal areas of natural earthquakes are described with reference to sources of technical and induced seismicity in the region of the Czech Republic. The main objective of the work was to record and interpret the seismic effect of quarry blasts. Two regions were used for presentation of seismic data processing and interpretation from civil engineering view point.
  WorkplaceInstitute of Geonics
  ContactLucie Gurková, lucie.gurkova@ugn.cas.cz, Tel.: 596 979 354
  Year of Publishing2004

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.