Number of the records: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  SYSNO ASEP0087407
  Document TypeR - Book Review
  R&D Document TypeNení vybrán druh dokumentu
  Title[Recenze]
  Title[Review]
  Author(s) Studničková, Milada (UDU-I) RID
  Source TitleUmění. - : Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. - ISSN 0049-5123
  Roč. 55, č. 4 (2007), s. 347-348
  Number of pages2 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  KeywordsCzech book painting ; Jagiellonian era ; psalter ; Valentin Noh of Jindřichův Hradec
  Subject RIVAL - Art, Architecture, Cultural Heritage
  CEZAV0Z80330511 - UDU-I (2005-2011)
  AnnotationRecenze seznamuje s monografií věnovanou žaltáři v knihovně Oliveriana v italském Pesaru, iluminovanému Valentinem Nohem z Jindřichova Hradce. Zamýšlí se nad strukturou výzdoby a jako předstupeň iluminací určuje, na rozdíl od autorky monografie, rukopisy konce třicátých let 15. století (Kaločský žaltář, Žaltář Hanuše z Kolovrat).
  Description in EnglishA review of a monograph on a psaltery in the Oliveriana library in Pesaro, Italy, illuminated by Valentin Noh from Jindřichův Hradec. It deals with the structure of the decoration and, unlike the author, identifies manuscripts from the late 1530s (The Psaltery of Kaloč, The Psaltery of Hanuš of Kolowrat) as predecessors to the illuminations.
  WorkplaceInstitute of Art History
  ContactVeronika Ježková, vjezkova@udu.cas.cz, Tel.: 221 183 506 ; Markéta Kratochvílová, kratochvilova@udu.cas.cz, Tel.: 220 303 939
  Year of Publishing2008
Number of the records: 1