Number of the records: 1  

Obraz vědy v českém veřejném mínění

 1. 1.
  SYSNO ASEP0055138
  Document TypeB - Monograph
  R&D Document TypeMonograph
  TitleObraz vědy v českém veřejném mínění
  TitleThe Image of Science in Czech Public Opinion
  Author(s) Šamanová, Gabriela (SOU-Z)
  Škodová, Markéta (SOU-Z)
  Vinopal, Jiří (SOU-Z) RID, ORCID
  Issue dataPraha: Sociologický ústav AV ČR, 2006
  ISBN80-7330-096-6
  SeriesSociologické studie/Sociological Studies
  Series number8
  Number of pages106 s.
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsscience ; public opinion ; reflection of science
  Subject RIVAO - Sociology, Demography
  CEZAV0Z70280505 - SOU-Z (2005-2011)
  AnnotationStudie vypovídá o výsledcích výzkumu Obraz vědy v českém veřejném mínění, který uskutečnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR v rámci kontinuálního projektu výzkumu veřejného mínění CVVM SOÚ AV ČR Naše společnost v únoru roku 2006. Jejím cílem je předvést, jaký obraz o vědě chová současná česká společnost, jak na vědu nazírá, co pro ni vlastně věda a vědecké bádání znamenají a jak je hodnotí.
  Description in EnglishThis study reports on the results of the study “The Image of Science in Czech Public Opinion”, which was conducted by the Public Opinion Research Centre at the Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic in February 2006 as a part of “Our Society”, a continuous public opinion research project. The study aims to show what kind of image contemporary Czech society has of science, how it views science, what science and scientific research represent in the public’s view, and how they evaluate it.
  WorkplaceInstitute of Sociology
  ContactEva Nechvátalová, eva.nechvatalova@soc.cas.cz, Tel.: 222 220 924 / linka 351
  Year of Publishing2007
Number of the records: 1