Number of the records: 1  

Způsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu

 1. 1.
  SYSNO ASEP0029689
  Document TypeP - Patent
  R&D Document TypePatent or other outcome protected by special legislation
  TitleZpůsob prekoncentrace bizmutu pro jeho stanovení metodou atomové absorpční spektrometrie a atomizátor pro prekoncentraci bizmutu
  TitleMethod for bismuth preconcentration for its determination by atomic absorption spectrometry
  Author(s) Dědina, Jiří (UIACH-O) RID
  Kratzer, Jan (UIACH-O) RID
  Number of authors2
  Year of issue2011
  Possible third party use of the resultP - Využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence
  Royalty requestedZ - Poskytovatel licence nepožaduje v některých případech licenční poplatek
  Patent no. or utility model no. or industrial design no.302757
  Date of the patent acceptance7.9.2011
  Name of the patent ownerÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i
  Code of the issuer nameCZ001 - Úřad průmyslového vlastnictví Prague
  Current useA - Pouze udělený (dosud nevyužívaný) patent nebo patent využívaný jeho vlastníkem
  Languagecze - Czech
  CountryCZ - Czech Republic
  Keywordsbismuthine ; in-situ trapping ; quartz tube atomizers
  Subject RIVCB - Analytical Chemistry, Separation
  R&D ProjectsIAA400310507 GA AV ČR - Academy of Sciences of the Czech Republic (AV ČR)
  CEZAV0Z40310501 - UIACH-O (2005-2011)
  AnnotationNový přístup k prekoncentraci bizmutu je založený na generování bizmutanu, jeho záchytu v konvenčním vyhřívaném křemenném atomizátoru a následné atomizaci a detekci metodou AAS.
  Description in EnglishA new approach to bismuth preconcentration is based on bismuthine generation, its trapping in conventional externally heated quartz tube atomizer and subsequent atomization and detection by AAS.
  WorkplaceInstitute of Analytical Chemistry
  ContactIveta Drobníková, drobnikova@iach.cz, Tel.: 532 290 234
  Year of Publishing2012
  Electronic addresshttp://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=958174&lan=cs