Number of the records: 1  

Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi

 1. 1.
  Řezníková, Lenka (ed.) - Urbánek, Vladimír (ed.)
  Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi.
  [Ex definitione. Pansophic Concepts of Jan Amos Comenius and their Early Modern Contexts. Studies for Martin Steiner.]
  Praha: Filosofia, 2017. 360 s. Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích, 16. ISBN 978-80-7007-504-3
  http://hdl.handle.net/11104/0280635

  Cited: 2

  --- HREŠKO, Ján. Knihy ako prostriedky i překážky vševýchovy u Komenského. PAIDEIA. 2019, 16(4), 6, 11. ISSN 1214-8725
  --- SCHÄFER, Ulrich. Comenius-Literatur. Deutschsprachige Titel aus den Jahren 2015 bis 2017 (mit Nachtregen aus früheren Jahren). Comenius-Jahrbuch. 2019, (27), 144. ISSN 0945-313X
Number of the records: 1