Number of the records: 1  

[Recenze]

 1. 1.
  Řezníková, Lenka
  [Recenze].
  [Review.]
  [ŠTORCHOVÁ, L.: Conditio humana – konstanta či historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii. Sborník příspěvků z workshopu "Antropologie – historie – teorie" konaného na FHS UK v Praze]. Česká literatura. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Roč. 56, č. 6 (2008), s. 888-894. ISSN 0009-0468
  http://hdl.handle.net/11104/0199983
Number of the records: 1