Number of the records: 1  

Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů

 1. 1.
  Maršálek, Blahoslav - Klečka, Jan - Zezulka, Štěpán - Maršálková, Eliška
  Mobilní zařízení pro nedestruktivní fluorescenční rozlišení, zobrazení a kvantifikaci mikroorganismů na povrchu materiálů.
  [Mobile device for non-destructive fluorescence resolution, imaging and quantification of microorganisms on the surface of materials.]
  2019. Owner: Botanický ústav AV ČR v. v. i. Date of the patent acceptance: 02.10.2019. Patent Number: 308044
  OECD category: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2019-459&plang=CS
  http://hdl.handle.net/11104/0308361
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.