Number of the records: 1  

Nanotrubky na bázi oxidu titaničitého a způsob jejich přípravy

 1. 1.
  Šlouf, Miroslav - Králová, Daniela - Kruliš, Zdeněk
  Nanotrubky na bázi oxidu titaničitého a způsob jejich přípravy.
  [Nanotubes based on titanium white and process for producing thereof.]
  Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. Owner: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. Date of the patent acceptance: 29.12.2010. Patent Number: 302299
  http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302299.pdf
  http://hdl.handle.net/11104/0195045
Number of the records: 1