Number of the records: 1  

Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů

  1. 1.
    Častová, N. - Kaláb, Zdeněk - Horák, D.
    Singulární rozklad wavelet paketů seizmických signálů.
    [Singular decomposition of wavelet packets of seismic signals.]
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 33-44. ISSN 1213-1962.
    [Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15./. Ostrava, 11.04.2006-13.04.2006]
    http://hdl.handle.net/11104/0138754
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.