Number of the records: 1  

Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století

 1. 1.
  Činátl, K. - Horníčková, K. - Horský, J. - Ira, J. - Řezníková, Lenka - Storchová, Lucie - Šima, K. - Urbánek, Vladimír - Voříšek, M.
  Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století.
  [Figurations of Memory. Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]
  Praha: Scriptorium, 2014. 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2
  http://hdl.handle.net/11104/0242138
Number of the records: 1