Number of the records: 1  

Syntéza enantiomerně čistých N-substituovaných helicenů.

 1. 1.
  Jakubec, Martin - Velíšek, Petr - Storch, Jan - Žádný, Jaroslav - Vokál, J.
  Syntéza enantiomerně čistých N-substituovaných helicenů.
  [Synthesis of Enantiomerically Pure N-substituted Helicenes.]
  Internal code: resoluce helicenů ; 2016
  Technical parameters: Lach-Ner s.r.o., IČ 26295474
  Economic parameters: Technologie umožňuje výrobu a resoluci enantiomerně čistých dusíkatých helicenů.
  http://hdl.handle.net/11104/0270859
Number of the records: 1