Number of the records: 1  

Zařízení pro fluidní spalování pevných paliv či suspenzí

 1. 1.
  Pohořelý, Michael - Svoboda, Karel - Šyc, Michal - Durda, Tomáš - Punčochář, Miroslav - Hartman, Miloslav
  Zařízení pro fluidní spalování pevných paliv či suspenzí.
  [Facilities for Fluidized Bed Combustion of Solid Fuels or Suspensions.]
  2014. Owner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. Date of the utility model acceptance: 31.03.2014. Utility model number: 26697
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2030590&lan=cs
  http://hdl.handle.net/11104/0233145
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.