Number of the records: 1  

Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry

  1. 1.
    Škodová, M. (ed.) - Nečas, V. (ed.)
    Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry.
    [Public and Media: Comparative Analysis of Public Agenda-setting.]
    Praha: Professional Publishing, 2009. ISBN 978-80-7431-009-6
Number of the records: 1